El Govern aprova l’Acció Estratègica en Salut de l’ISCIII amb 134 milions d’euros

El passat 31 de desembre es va publicar al BOE la convocatòria 2021 de subvencions de l’Acció Estratègica en Salut (AES), per un import de 134.400.000 d’euros, un 33,2% més que el 2020. Aquesta quantitat, a més , podrà incrementar-se en 55 milions d’euros un cop s’aprovi el pla de recuperació de la Unió Europea. La convocatòria per a 2021 inclou importants novetats en l’àmbit salarial i en l’impuls a la investigació en xarxa i cooperativa.

L’Acció Estratègica en Salut és la principal eina per al finançament de la recerca biomèdica i sanitària a Espanya, a través de la concessió, cada any, de diferents subvencions per al desenvolupament de projectes de recerca i la contractació d’investigadors. L’objectiu global de l’AES és contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania, així com desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, potenciant la competitivitat internacional de l’R + D + I de l’Sistema Nacional de Salut (SNS).

La AES 2021 té importants novetats centrades en l’aposta per la recerca cooperativa com a element de cohesió de la recerca d’excel·lència i orientada a resultats en salut, així com en el reconeixement salarial com a complement de la promoció i protecció de l’talent científic.

En concret, dóna un nou impuls a la investigació cooperativa en xarxa mitjançant dues actuacions principals: en primer lloc, amb la creació d’un nou Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER) de Malalties Infeccioses i, en segon lloc, amb un nou model de funcionament de les Xarxes Temàtiques d’Investigació Cooperativa en Salut (RETICS).

CIBER i xarxes cooperatives
Pel que fa a el nou CIBER de Malalties Infeccioses, l’experiència amb la pandèmia de COVID-19 ha fet evident que cal aglutinar l’excel·lència científica de país en la recerca en malalties infeccioses en un CIBER específic. Estarà integrat amb la resta de l’estructura CIBER existent, permetrà disposar de finançament estructural de l’Estat per a la investigació en malalties infeccioses emergents com el COVID-19, i per a línies d’investigació prioritàries en l’ISCIII i en el SNS, com el VIH-SIDA i les resistències antimicrobianes, entre d’altres.

D’altra banda, la nova AES proposa un nou model en l’organització de les Xarxes d’Investigació Cooperativa en Salut (RETICS). Després evidenciar la solidesa de la interacció entre els diferents grups de recerca que han participat des de fa anys de les RETICS vigents, l’objectiu ara és avançar en el seu paper com a eina de cohesió de la R + D + I de l’SNS mitjançant un major enfocament cap resultats concrets en salut i impacte tangible per a la ciutadania.

D’aquesta manera, s’aposta per resultats en quatre grans àrees de coneixement: l’atenció primària i la cronicitat; la inflamació i la immunobiologia; les teràpies avançades i l’ictus. Cadascuna d’aquestes quatre àrees, que reflecteixen algunes de les més importants prioritats sanitàries de país, inclouran grups de recerca procedents de al menys 10 comunitats autònomes i s’enfocaran en l’assoliment de resultats rellevants i mesurables en salut com a conseqüència de la seva cooperació científica, en el que va a ser un dels majors exercicis de cohesió territorial orientada a l’aportació de valor de la ciència de l’SNS cap als ciutadans.

Millores salarials

Pel que fa a les millores en l’àmbit salarial de la comunitat investigadora, es produeix un increment de l’import de les ajudes corresponents a l’Subprograma Estatal de Formació, i als contractes post-doctorals. A més, el salari no es manté fix durant tota la durada de el programa, sinó que es compassa a l’adquisició progressiva de competències.

D’aquesta manera, en les dues primeres anualitats dels contractes predoctorals el salari és de 20.600 euros bruts, però es produeix un increment fins als 21.800 euros en la tercera anualitat i 26.900 euros en la quarta. En el cas dels contractes postdoctorals Sara Borrell i Riu Hortega, s’incrementa el salari brut des dels 26.600 euros bruts de les convocatòries anteriors, fins als 30.000 en les primeres anualitats, i ascendeix fins als 35.000 euros en l’últim any de cada un els programes. A més, l’AES 2021 incorpora la possibilitat de finançar els costos empresarials per a la contractació de persones vinculades a grups de recerca liderats per persones joves, o per persones contractades per mitjà dels contractes Joan Rodés i Miguel Servet.

L’aposta pel talent i la protecció de el teixit científic, de forma conjunta amb l’exigència de resultats concrets a les persones investigadores, demanda també mesures que reconeguin les apostes i l’esforç personal. Aquest fet, igualment evidenciat durant la pandèmia, ha accelerat els canvis sobre reconeixement salarial que el ISCIII havia iniciat en els últims dos anys. Des de llavors, l’ISCIII ha promogut la creació de llocs de treball estables dins de les organitzacions receptores de contractes Miguel Servet i, entre altres actuacions, ha protegit el dret de les persones a compatibilitzar l’àmbit familiar amb el desenvolupament de la seva carrera professional.

Investigació clínica independent
Finalment, després de diversos anys de convocatòries successives, l’AES 2021 inclou la consolidació del programa de recerca clínica independent dins d’una única convocatòria, el que permet garantir la integració d’aquest programa en la normalitat de les convocatòries anuals de l’ISCIII. Aquesta aposta per la investigació sense interès comercial inicial, independent dels interessos a curt termini de les divisions comercials de la indústria farmacèutica, pretén donar suport financer als projectes de fàrmacs desenvolupats dins de l’àmbit de l’SNS per assolir les fases clíniques precoces o reposicionar fàrmacs sense rellevància comercial actual en la recerca de noves indicacions.