Extensió termini convocatòries Horitzó 2020

A causa de l’excepcionalitat de la situació actual ocasionada pel COVID19, afectant a la paralització temporal en l’activitat de molts sectors, la Comissió Europea ha decidit extendre el termini de presentació de propostes per a la convocatòria Horitzó 2020 perquè la qualitat d’aquestes no es vegi afectada.

Alguns dels terminis han estat ajornats fins al 2020.04.23, tot i així, i davant la situació actual, recomanem consultar els terminis al portal del participant: Funding updates list here

Així mateix, s’ha ampliat el termini en el cas de les convocatòries de la Secció 1 de PRIMA.

Afectació a l’execució dels projectes, elegibilitat dels costos.
Pel que fa a l’afectació dels costos relacionats amb els projectes, la Comissió Europea es recolza en l’Article 51 de la H2020 MGA que estableix les condicions en què es pot utilitzar la clàusula de força major.

Per això, “si es produeix aquesta situació, els beneficiaris han d’informar immediatament la Comissió / Agència / organisme de finançament, que examinarà cas per cas la possible aplicació de les normes sobre força major. A més, els beneficiaris han de prendre immediatament tots els passos necessaris per limitar qualsevol dany a causa de força major (per exemple, intentar cancel·lar el bitllet de vol, reclamar el reemborsament de l’assegurança de cancel·lació si correspon.

Els costos seran elegibles si compleixen amb les condicions generals d’elegibilitat establertes en l’article 6 H2020 MGA com qualsevol altre cost incorregut sota l’acció. Per exemple, si una reunió / esdeveniment no es pot dur a terme a causa de causes de força major, els costos de viatge i allotjament encara poden ser carregats a l’acció H2020 si compleixen amb les condicions d’elegibilitat de cost, fins i tot si el beneficiari no viatjar i no va participar en la reunió / esdeveniment. Si la força major implica costos addicionals per a la implementació de l’acció, aquests costos poden ser elegibles si és necessari per a la implementació de l’acció (per exemple, una conferència cancel·lada es reorganitza en una etapa posterior). No obstant això, la suma màxim de la subvenció no es pot augmentar. “

Font oficial CDTI