Instrument PIME (SMEi) en el marc HORIZON 2020

En el marc HORIZON 2020 s’impulsa el nou Programa Instrument per a PIMES (SMEi) que s’orienta a qualsevol PIME innovadora que mostri una gran ambició per a desenvolupar-se, créixer i internacionalitzar-se i que desenvolupi un projecte altament innovador d’alt risc.

L’instrument proporciona un suport a la PIME de forma estructurada per a donar cobertura al cicle complet de la innovació en tres fases complementàries a través de proporcionar a la PIME un servei de coaching, un servei de mentoring, i una ajuda financera en forma de subvenció per a portar a terme la innovació plantejada.

L’Instrument per a PIMES (SMEi) finança en un 70 % de subvenció les dues primeres fases de les tres en les que s’estructura el nou programa, on el participant (individual o en consorci) pot sol·licitar ajuda en la fase 1 amb perspectiva d’una posterior sol·licitud en la fase 2, o bé sol·licitar ajuda en la fase 2 directament:

En la fase 1, es desenvoluparà un estudi de viabilitat per a verificar la viabilitat tecnològica/pràctica, així com econòmica, d’una idea/concepte innovador amb gran novetat per a la indústria del sector en el qual es presenta (nous productes, processos, disseny, serveis i tecnologies, o noves aplicacions en el mercat de les tecnologies existents).

Característiques: el finançament es destinarà, en forma de lump sum de 50.000 euros. La durada del projecte serà al voltant dels 6 mesos.

En la fase 2, els projectes d’innovació que rebran suport seran els que abordin els reptes específics identificats i que demostrin un alt potencial en termes de competitivitat empresarial i creixement sustentat mitjançant Business Plan. Les activitats han de centrar-se en activitats d’innovació com la demostració, proves, prototips, pilotatge, escalats, la miniaturització, disseny, replicació de mercat i similars, amb l’objectiu d’aportar una idea d’innovació (producte, procés, servei,etc) per a la preparació industrial i la maduresa d’introducció en el mercat, però també pot incloure algunes investigacions. Les propostes es basaran en un Business Plan elaborat, ja sigui desenvolupat a través de la fase 1 per un altre mitjà. Les propostes hauran de contenir una especificació pel resultat del projecte, que inclou un primer pla de comercialització, i els criteris per a l’èxit.

Característiques: la Comissió considera que les propostes que sol·licitin una contribució de la UE d’entre 0,5 i 2,5 milions d’euros permetrien que la fase 2 es realitzes de manera apropiada. Els projectes han de durar entre 12 i 14 mesos.

En la fase 3, fase de comercialització, les PIME no reben finançament directe per part de la Comissió Europea (CE), però poden beneficiar-se de les mesures i serveis de suport indirecte, així com l’accés a les facilitats financeres que reben el suport d’Accés al Finançament del Risc.

La convocatòria per a l’anualitat 2014 està oberta des del passat 1 de març disposant de tres dates límit: 18 de juny, 24 de setembre i 17 de desembre, amb un pressupost per a l’anualitat de 246 milions d’euros.