Inversió pública de 600 M € durant el període 2021-2023 destinats a l’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial -ENIA

El passat 02 de desembre el Govern va presentar l’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial (ENIA), com una de les propostes principals dins d’el Pla Espanya Digital 2025 llançat el passat mes de juliol. Aquesta proposta passa amb una inversió pública de 600 milions, que afegida a l’aportació de fons Next Tech es pretén situar a Espanya en la línia dels països líders en la recerca i ús d’una intel·ligència “fiable”, a el servei de el desenvolupament econòmic i social i de la modernització econòmica de país.

Com a resultat es preveuen per al 2021-23 un total de 600 milions d’euros per Intel·ligència Artificial, tal com segueix:
• 275 milions es destinaran a impulsar el desenvolupament tecnològic i la innovació en intel·ligència artificial
• 133 milions a integrar el seu ús en tots els sectors de el teixit econòmic
• 100 per fer el mateix a l’Administració Pública
• 42 milions per promoure el desenvolupament de les capacitats digitals, potenciant el talent nacional i atraient el talent global
• 42 milions per desenvolupar infraestructures tecnològiques que donin suport a aquesta intel·ligència artificial
• 8 per impulsar un marc ètic i normatiu que reforci les llibertats i drets col·lectius.

UN PLA AMB SIS EIXOS ESTRATÈGICS I FONS NEXT TECH
L’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial contempla sis eixos estratègics amb un total de 30 mesures, entre elles cal destacar: l’impuls a la recerca en IA, la promoció de nous centres nacionals de desenvolupament tecnològic multidisciplinar amb especial focus en neurotecnologías, la creació de programes d’ajudes a empreses per al desenvolupament de solucions en intel·ligència artificial i dades, la posada en marxa d’una major oferta formativa universitària i en formació professional i la posada en marxa de el Programa Spain Talent Hub.

Els sis eixos estratègics d’actuació previstos són els següents:
• l’impuls de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en Intel·ligència Artificial
• el foment de les capacitats digitals, el desenvolupament de l’talent nacional i l’atracció de l’internacional
• el desenvolupament de plataformes de dades i infraestructures tecnològiques que donin suport a la IA
• integrar la IA en les cadenes de valor per transformar el teixit econòmic
• impulsar l’ús de la IA en l’Administració Pública i en les missions estratègiques nacionals
• l’establiment d’un marc ètic i normatiu que garanteixi la protecció dels drets individuals i col·lectius, amb el benestar social i la sostenibilitat com a eixos vertebradors.

Per a això es reforçaran les capacitats de supercomputació, s’impulsarà el Pla Nacional de Tecnologies de l’Llenguatge i es llançaran programes d’ajuts per a empreses amb la finalitat que incorporin la IA en els seus processos productius. A tot això se sumarà el fons Next Tech de capital risc públic-privat per impulsar l’emprenedoria digital i el creixement d’empreses al voltant de la intel·ligència artificial.