La inversió en R+D augmenta un 9,3 % en empreses l’any 2018

L’Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicat les dades definitives sobre les activitats de Recerca i Desenvolupament (R+D) de l’any 2018.

La inversió en R+D va arribar als 14.946 milions d’euros, xifra que correspon a un augment del 6,3 % respecte l’any anterior. Aquesta inversió representa l’1,24 % del PIB, tres dècimes més que l’any anterior, que estava a l’1,21 %.

La inversió d’R+D en empreses representa el major percentatge d’inversió

El sector empreses va representar el major percentatge sobre la inversió en R+D, amb un 56,5 % (0,7 % del PIB), xifra que representa un creixement del 9,3 % respecte l’any anterior.

Li segueix ensenyament superior, amb un 26,4 % d’inversió (0,33 % del PIB).

Per la seva part, l’Administració Pública va suposar el 16,8 % de la inversió nacional (0,21 % del PIB) i el 0,3 % restant correspon a les Institucions Privades Sense Afany de Lucre (IPSFL).

El personal empleat en R+D creix un 4,6 %

225.696 persones es van dedicar a activitats d’R+D interna a jornada completa, xifra que representa el 12,0 per mil de la població total ocupada i un creixement de 4,6 % respecte l’any anterior.

El col·lectiu d’investigadors va augmentar un 5,2 %, arribant a la xifra de 140.120 persones a jornada completa (7,4 per mil de la població total ocupada).

Nota de premsa Instituto Nacional de Estadística. 27/11/2019 >>