Línies Enisa 2020 dotades amb 98,5M € per impulsar pimes i emprenedors a Espanya a través de préstecs participatius

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va assignar a les Línies ENISA un pressupost de 98M d’euros per al 2020. Aquests ajuts en format préstec es destinaran al finançament de pimes i emprenedors del territori estatal. Mitjançant les Línies Enisa, es pretén finançar amb préstecs participatius d’imports entre 25.000 € a 1.500.000 € i sense exigir més garanties que les de l’propi projecte empresarial i un equip gestor solvent. Aquesta partida permetrà el finançament de més de 600 projectes empresarials amb una inversió induïda estimada en 214,2M d’euros.

En 2019 el nombre d’operacions aprovades a través d’aquestes línies van ser 514, amb una inversió de 78,9M d’euros. El nombre de sol·licituds rebudes fins al mes de maig de 2020 ha experimentat un increment proper al 66% respecte a 2019. La cartera històrica d’Enisa puja a més de 6.600 préstecs desemborsats amb més de 1.000 milions d’euros invertits.