Línies ENISA 2022 dotades amb 98,5M€ per impulsar l’emprenedoria innovadora a Espanya a través de préstecs participatius.

El Consell de Ministres va aprovar el passat 01 d’agost tres línies de finançament per donar suport a pimes i emprenedoria innovadora que gestiona ENISA, organisme dependent del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. En total seran 98,5 milions d’euros que es distribueixen en tres línies: Línia Enisa Joves Emprenedors, Línia Enisa Emprenedors i Línia Enisa Creixement.

Mitjançant les Línies Enisa, es pretén finançar amb préstecs participatius d’imports entre 25.000€ a 1.500.000€ i sense exigir més garanties que les del propi projecte empresarial i un equip gestor solvent. Aquesta partida permetrà el finançament de més de 600 projectes empresarials amb una inversió induïda estimada al voltant dels 218 milions d’euros.

El 2021 les operacions aprovades a través d’aquestes línies van ser 560 (10,6% més que el 2020) i una inversió de més de 93,4 milions d’euros, fet que suposa un increment del 12% respecte del 2020.

Així mateix, les sol·licituds rebudes durant el 2021 confirmen la necessitat i rellevància que els préstecs participatius tenen entre les petites i mitjanes empreses que volen iniciar els seus projectes o fer-los créixer.