Línies ENISA 2023 dotades amb 98.5 milions d’euros en préstecs participatius per a Empreses i Startups amb models de negoci innovadors

El Consell de Ministres, celebrat el 3 de maig passat, va aprovar els fons destinats a donar suport a pimes i a l’emprenedoria innovadora a través dels préstecs participatius ENISA dotant-los amb 98.5 milions d’euros. Aquests fons es destinaran a tres línies ENISA: Enisa Joves Emprenedors, Enisa Emprendedors i Enisa Crecimiento.

S’estima que aquestes tres línies de finançament donaran cobertura a prop de 470 projectes empresarials que tenen una inversió de més de 170,4 milions d’euros.

El 2022 el nombre de préstecs aprovats per ENISA va pujar a un total 642 operacions (un 14,6 % més que el 2021), per un import de més de 105,5 milions d’euros (13,6 % més que el 2021), convertint-se així, en la inversió anual més gran de la seva història amb un nombre d’aprovacions rècord.
El 2021 les operacions aprovades a través d’aquestes línies van ser 560 (10,6% més que el 2020) i una inversió de més de 93,4 milions d’euros, cosa que va suposar un increment del 12% respecte del 2020.

Requisits d’accés als préstecs ENISA
• No tindre antecedents penals a Espanya o a l’estranger.
• Ser una Pime.
• Que l’empresa hagi estat constituïda, com a màxim, durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
• Tenir l’activitat principal i el domicili social al territori nacional.
• Que el model de negoci sigui innovador, innovador o amb clars avantatges competitius.
• Mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la gestió.
• Demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte empresarial.
• Els comptes del darrer exercici tancat han d’estar dipositats al Registre Mercantil o a un altre registre públic.

Característiques dels préstecs ENISA
• Oberta tot l´any
• Ajuda en forma de préstec participatiu
• Per a petites empreses (microempreses) la plantilla de les quals no superi els 250 treballadors o compten amb un volum de negoci inferior als 50 milions d’euros.
• Tenen períodes de carència i els tipus d’interès són fixos i variables segons l’euríbor i la rendibilitat de l’empresa amb un màxim establert
• Sense Garanties ni Avals
• No tenen un termini d’amortització fix.
• El finançament entre 25.000€ i 1.5 milions d’euros, segons les característiques del projecte.
• Els fons propis han de ser, com a mínim, equivalents a la quantia del préstec.
• Venciment de 7 a 9 anys, segons la línia.
• Manca màxima de 5 a 7 anys, segons la línia.

Tipologia de Línies ENISA
Enisa Jóvenes Emprendedores 2023
Enisa Emprendedores 2023
• Enisa Crecimiento 2023
• Enisa Emprendedoras Digitales 2023
• Enisa Agroimpulso 2023