Manifestació d’Interès en Intel·ligència Artificial

El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital  ha presentat una sol·licitud de Manifestacions d’Interès, per tal d’explorar l’existència de solucions d’intel·ligència artificial que permetin garantir l’eficàcia de les accions incloses en l’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial – ENIA.

Aquesta informació permetrà guiar l’acció de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial en l’articulació de diferents Instruments Col·laboració publico-privada que permetin el Desenvolupament i Desplegament de projectes d’intel·ligència artificial en l’entorn empresarial i de les diferents Organitzacions, així com en el teixit productiu.

Les entitats que participin d’aquesta manifestació d’interès hauran de tenir  en consideració els següents condicionants:
• El tipus de projecte pel qual es manifesti interès haurà d’estar englobat en el nivell de maduresa tecnològica de grau 3, 4, 5, 6, 7 o 8.
• No es fixen límits econòmics pel que fa a l’import dels projectes presentats.
• La presentació de manifestacions d’interès està oberta a tot tipus d’agents privats i públics, tenint en compte a empreses de totes les dimensions. Aquestes manifestacions d’interès corresponen a Entitats, que podran estar relacionades amb el sector tecnològic o pertànyer a qualsevol altre sector, que hagin previst desenvolupar solucions d’intel·ligència artificial o incorporar-les a super activitat comercial.
• Els projectes seran presentats de manera individual per cada agent i de manera anònima.
• El termini límit per a l’execució dels projectes és de 24 mesos des que s’articuli l’instrument de col·laboració públic privada.
• Les Expressions d’interès es podran enviar Fins al dia 26 de març a les 23:59.

La informació que es recopili mitjançant aquestes Expressions d’interès té com a únic Objectiu Ajudar la definició de les línies estratègiques i guiar l’acció d’aquesta Secretaria d’Estat en l’execució dels plans amb càrrec als fons europeus. Aquesta expressió d’interès no es realitza en el marc de cap procediment de contractació ni de subvencions convocades ni per convocar, i en cap cas genera dret preferent al finançament, ni cap compromís por part de el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.

Un cop s’acabi el termini per a la recepció de manifestacions d’interès Associades, es procedirà a analitzar els projectes presentats, per posteriorment articular els Instruments de col·laboració públic-privada més adequats. En tot cas, les eines de col·laboració públic-privades que es dissenyin respectaran el marc jurídic sobre Ajudes de l’Estat de la Unió Europea.

La no presentació d’una expressió d’interès o resposta a la consulta no limitarà la POSSIBILITAT de presentar Propostes en una eventual futura convocatòria.

Link: Manifestacions d’Interès en Intel·ligència Artifical