Nova línia d’ajuda NEOTEC ‘Mujeres Emprendedoras’

En el BOE d’aquest dimarts s’ha publicat la convocatòria del nou programa del CDTI, NEOTEC ‘Mujeres Emprendedoras’, per impulsar empreses de base tecnològica de recent creació liderades per dones, obrint el termini de presentació del 17 de febrer fins al 19 d’abril de 2022.
El programa, amb una dotació pressupostaria de 5 milions d’euros, recolzarà amb una ajuda en forma de subvenció fins a 250.000 euros el desenvolupament del pla d’empresa 2023-24 d’aquelles empreses constituïdes com a màxim fa 3 anys i com a mínim 6 mesos de la data de tancament de la convocatòria, que estiguin liderades per dones.

Característiques de la convocatòria NEOTEC ‘Mujeres Emprendedoras’
Beneficiaris
Petites empreses constituïdes com a màxim fa 3 anys i com a mínim 6 mesos des de la data de tancament de la convocatòria, amb un capital social mínim de 20.000 euros i que estiguin liderades per dones en els següents termes:
1) L’òrgan d’administració de l’empresa haurà d’estar integrat majoritàriament per dones.
2) Les dones hauran de tenir la majoria del capital social de l’empresa o una participació rellevant en el projecte objecte de l’ajuda.

Tipologia de projectes
Hi ha nous projectes empresarials que requereixen l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i on l’estratègia empresarial es basa en el desenvolupament tecnològic.
S’entén per projecte empresarial totes les activitats contemplades en el pla d’empresa i que calen per desenvolupar les activitats d’aquesta.
Les ajudes podran destinar projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. No obstant això, no s’adeqüen a aquesta convocatòria els projectes empresarials, el model de negoci es basa primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia.

Modalitat d’ajuda i intensitat
Subvenció de fins a 250.000 euros per cobrir fins a un màxim del pla d’empresa 2023 o 2023-2024

Pressupost mínim
175.000€

Durada del projecte
Les ajudes es sol·licitaran per a actuacions anuals o plurianuals. En tots els casos, les actuacions subvencionades s’iniciaran a partir de l’any 1 de 2023, i finalitzaran el 31 de desembre de 2023, en aquest cas el projecte tindrà una durada d’un any, o el 31 de desembre de 2024, si el projecte té una durada de anys enrere.

Convocatòria
Del 17 de febrer al 19 d’abril de 2022 a les 12 h.

Forma cobrament de l’ajuda
Es realitzarà un pagament anticipat del 60% del pagament amb un màxim de 150.000 euros en el moment de la resolució definitiva del pagament (previsiblement l’últim trimestre de 2022) i la resta, una justificació i validació del CDTI i del projecte.

Dotació pressupostària
5 milions d’euros.