Next Generation EU

Un instrument temporal de recuperació

NextGenerationEU és un instrument temporal de recuperació, dotat de 750.000 milions d’euros, que permetrà a la Comissió obtenir fons al mercat de capitals. Contribuirà a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia de coronavirus. L’Europa posterior a la COVID-19 serà més ecològica, més digital, més resilient i millor adaptada als reptes actuals i futurs.

Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència: element central de NextGenerationEU, amb 672.500 milions d’euros en préstecs i subvencions disponibles per donar suport a les reformes i inversions empreses pels països de la UE. L’objectiu és mitigar l’impacte econòmic i social de la pandèmia de coronavirus i fer que les economies i societats europees siguin més sostenibles i resilients i estiguin millor preparades per als reptes i les oportunitats de les transicions ecològica i digital. Els Estats membres estan treballant en els seus plans de recuperació i resiliència per accedir als fons en el marc de el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

• Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa (REACT-UE): NextGenerationEU també inclou 47.500 milions d’euros per REACT-UE. Es tracta d’una nova iniciativa que continua i amplia les mesures de resposta i reparació de crisi aplicades a través de la Iniciativa d’Inversió en Resposta a l’Coronavirus i la Iniciativa d’Inversió en Resposta a l’Coronavirus Plus. Contribuirà a una recuperació ecològica, digital i resilient de l’economia. Els fons es posaran a disposició de
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Fons Social Europeu (FSE)
Fons d’Ajuda Europea per a les Persones Més Desafavorides (FEAD)
Aquests fons addicionals s’aportaran en 2021-2022 a càrrec de NextGenerationEU i el 2020, a través d’una revisió de l’actual marc financer.

• NextGenerationEU també aportarà fons addicionals a altres programes o fons europeus, com Horitzó 2020, InvestEU, Desenvolupament Rural o el Fons de Transició Justa (FTJ).

Desglossament NextGenerationEU

Mecanisme de Recuperació i Resiliència 672.500 milions d’euros
REACT-UE 47.500 milions d’euros
Horitzó Europa 5.000 milions d’euros
InvestEU 5.600 milions d’euros
Desenvolupament Rural 7.500 milions d’euros
Fons de Transició Justa (FTJ) 10.000 milions d’euros
RescEU 1.900 milions d’euros
TOTAL 750.000 milions d’euros

📝Pla de Recuperació per Europa – NextGenerationEU
📝2021-2027 long-term EU budget & Next Generation EU