Nueva convocatoria de ayudas para proyectos estratégicos de I+D: Misiones CDTI

Fins al 15 d’abril de 2020, a les 14 hores, es poden presentar en la convocatòria Missions CDTI grans projectes estratègics d’R+D, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de cinc missions de present i futur que suposen un repte social i econòmic per a Espanya.

Aquestes cinc missions / àrees temàtiques són:

 • Energia neta: reducció dràstica de gasos contaminants (CO12, NO2, etc.) i en l’impuls d’energies renovables, sostenibles, segures, eficients i netes per al segle XXI.
 • Mobilitat intel·ligent: nous sistemes de gestió de transport i de mobilitat urbana, recolzats en energies netes i sostenibles.
 • Agroalimentació sostenible: desenvolupament d’un sector innovador enfocat a una alimentació saludable i de menor impacte mediambiental.
 • Indústria XXI: recerques avançades que facilitin novetats disruptives d’impacte transversal per a la indústria en sostenibilitat, competitivitat i eficiència.
 • Longevitat saludable: R+D enfocada en desenvolupament de tecnologies de la salut competitives per a donar resposta sostenible a problemes funcionals, de dependència i fragilitat derivats de l’envelliment.

El Programa es divideix en dues categories de projectes, que comparteixen les cinc missions objectiu: Missions Pime i Missions Grans Empreses. En tots dos casos, seran projectes realitzats per agrupacions d’empreses amb participació rellevant d’organismes de recerca, centres tecnològics i universitats, i podran rebre cofinançament del Fons FEDER.

El programa Missions CDTI s’emmarca en el Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

Característiques principals de la convocatòria Missions CDTI

 • Subvenció fins al 80% per a petites empreses, fins al 75% per a mitjanes empreses i fins al 65% per a grans empreses.
 • El pagament es realitzarà per anualitats. Es pot sol·licitar una bestreta fins al 60 % de la subvenció concedida per a la primera anualitat.
 • Dotació pressupostària de 70.000.000 euros. Es destinarà un mínim de 10.000.000 euros per a les Missions Pime.
Característiques dels projectes Missions Pimes
 • Pressupost elegible mínim d’1.500.000 euros i màxim de 3.000.000.
 • Pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros.
 • Durada d’entre 2 i 3 anys, amb inici al 2020.
 • Recerca industrial mínima del 60 % del pressupost elegible.
 • Subcontractació amb organismes de recerca, centres tecnològics i universitats de, almenys, el 15 % del pressupost elegible.

Característiques dels projectes Missions Grans Empreses

 • Pressupost elegible mínim de 5.000.000 euros i màxim de 10.000.000.
 • Pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros.
 • Durada d’entre 3 i 4 anys, amb inici al 2020.
 • Recerca industrial mínima del 85 % del pressupost elegible.
 • Subcontractació amb organismes de recerca, centres tecnològics i universitats de, almenys, el 20 % del pressupost elegible.

Consulta la fitxa de la convocatòria d’ajudes del Programa Misiones CDTI >>