El Consell de Ministres aprova la nova convocatòria de projectes de R+D+I a ‘Línies Estratègiques’

El Consell de Ministres ha aprovat una nova convocatòria per donar suport a projectes d’R + D + I a ‘Línies Estratègiques’, destinada a finançar projectes de recerca industrial en col·laboració entre empreses i organismes d’investigació. El Ministeri de Ciència i Innovació, a través de l’Agència Estatal d’Investigació, destinarà 64,5 milions d’euros en subvencions i 43 milions en crèdits a projectes d’investigació que hauran d’avançar tant en l’àmbit científic com en el desenvolupament tecnològic i la innovació dels 23 desafiaments identificats als que han d’anar dirigits aquests projectes.
Entre els objectius prioritaris d’aquesta convocatòria es troben la recerca de major impacte i retorn a la societat, en termes amplis, dels resultats de les activitats finançades amb recursos públics, des de la investigació bàsica fins al mercat, així com el foment de la col·laboració en R + d + i, de manera especial entre el sector públic i el sector empresarial, ampliant així l’abast i impacte de la investigació realitzada en universitats i organismes públics d’investigació.

Característiques de l’ajuda:
-Pressupost mínim de 400.000 euros i un màxim de 2 milions d’euros
-Durada dels projectes de 3 anys
-Convocatòria oberta a organismes públics d’investigació, universitats, instituts d’investigació sanitària, altres centres públics de R+D+I, centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica, centres privats d’R + D + I, empreses o associacions empresarials sectorials.
-Participació d’un mínim de 2 entitats, sent obligatòriament una d’elles un organisme de recerca públic o privat.
-Les entitats han de presentar els seus projectes dirigits a una de les 23 línies estratègiques seleccionades, que per a aquesta convocatòria són les següents:

1. Malalties animals emergents i zoonosis: de la biodiversitat dels patògens a la producció sostenible d’aliments d’origen animal.
2. Millora sostenible de la productivitat vegetal: desenvolupament de programes i productes fitosanitaris innovadors.
3. Nous sistemes d’observació, modelització i gestió d’ecosistemes marins.
4. Sostenibilitat de plàstics: síntesi, reciclatge i valorització.
5. Una nova generació de bateries.
6. Conversió eficient de la llum solar a combustibles i productes químics.
7. Tecnologies d’edificis intel·ligents.
8. Estratègies intel·ligents de mobilitat urbana i metropolitana.
9. Patrimoni cultural.
10. Implementació experimental de tecnologies quàntiques.
11. Robots per ajudar les persones.
12. Combustibles sostenibles.
13. Bessons digitals: modelització i disseny.
14. Noves estratègies de biofabricació: dels òrgans en un xip, organoides o bioimpresión 3D, a l’aplicació clínica.
15. Nanomaterials i nanotecnologia per al diagnòstic de malalties humanes.
16. Nous enfocaments per comprendre els mecanismes i establir noves estratègies per a la immunoteràpia d’el càncer de tumors sòlids.
17. Enfocaments innovadors per millorar la comprensió i identificació de dianes terapèutiques noves per l’arteriosclerosi.
18. Desinformació, enganys i notícies falses a través de canals públics i privats.
19. Estratègies per abordar la despoblació i les desigualtats socio-espacials.
20. Canvi demogràfic i el futur dels serveis públics: salut i pensions.
21. Manteniment predictiu d’infraestructures mitjançant sistemes intel·ligents.
22. Explotació i modelatge de la complexitat en escenaris de previsió de riscos.
23. Plàstics en ambients naturals.

Convocatòries de projectes
Aquesta nova convocatòria de l’Agència Estatal d’Investigació es complementa amb les dues principals convocatòries de projectes de R + D + I ─’Generación de Coneixement ‘i’ Reptes Investigación’─ que el 2020 van incrementar en 50 milions d’euros el seu pressupost, fins als 412 milions, un 14% més. Els grups de recerca que es presentin a aquesta convocatòria de projectes de R+D+I a ‘Línies Estratègiques’ podran seguir presentant projectes a aquestes i altres convocatòries de projectes d’investigació.