Novetats d’ajudes del CDTI per al 2018

Ahir, 20 de març, es va celebrar a Madrid un acte de presentació de les novetats en Ajudes del CDTI per a l’any 2018.

En la jornada es va fixar com a objectiu del CDTI mobilitzar 1.682 milions d’euros en projectes d’R+D en l’anualitat 2018, sent finançats per el CDTI 974 milions d’euros.

Així mateix, es va destacar que hi haurà importants millores en els programes actuals i es van anunciar nous programes d’ajudes en R+D que es detallen a continuació:

CDTI PID: aquest programa, que finança projectes empresarials d’R+D, tindrà com a principals novetats:

 • Increment de la intensitat de l’ajuda al 85 % (en lloc del 75 % fixat en termes generals fins a dia d’avui).
 • Increment de la bestreta de l’ajuda, que podrà ser del 35 % amb un màxim de 250.000 euros, en lloc del 25 % i 200.000 euros, respectivament.
 • Amortització flexible del préstec de 7 o 10 anys, en lloc de la fixa a 10 anys vigent fins a dia d’avui.
 • Possibilitat de finançar projectes d’innovació amb un TRL de 7 i 8 (veure descripció de TRL en el document adjunt), en lloc dels 6 que hi havia fins ara.
 • Es marca com a objectiu en el 2018 concedir ajuda a 1.000 projectes i per a això comptaran amb un pressupost de 470 milions d’euros.

CIEN: aquest programa, que finança grans consorcis empresarials d’R+D, tindrà com a principals novetats:

 • El pressupost mínim per projecte es veurà reduït a 4,5 milions d’euros i el pressupost mínim per soci baixarà a 175.000 euros.
 • S’incrementarà la intensitat de l’ajuda al 85 % i la bestreta de l’ajuda, que podrà ser del 35 % amb un màxim de 250.000 euros.
 • Es comptarà amb un pressupost de 100 milions d’euros.
 • En lloc d’una data límit per a presentar sol·licituds, serà una convocatòria oberta amb dues dates.

NEOTEC: per al programa de suport a la creació i consolidació de noves empreses de base tecnològica, es preveu un pressupost de 25 milions d’euros, en lloc dels 20 milions de l’anterior convocatòria, i s’anuncia que la publicació d’aquesta convocatòria es portarà a terme durant el juny de 2018.

INNTERCONECTA: aquesta convocatòria pluriregional que dóna suport a projectes de desenvolupament experimental en la modalitat de projectes de cooperació entre empreses, s’executarà en 2 convocatòries/fases:

 • Fase 1 – 2018: per a empreses d’Andalusia, Castella i Lleó, Castella La Manxa, Canàries, Múrcia i Extremadura. Amb una dotació pressupostària de 50 milions d’euros.
 • Fase 2 – 2019: Andalusia, Extremadura, Galicia i València. Amb una dotació per determinar.

INNOGLOBAL: amb aquest programa es finança la participació d’empreses espanyoles integrants de consorcis internacionals que participen en els programes internacionals multilaterals EUREKA i IBEROEKA, bilaterals i unilaterals. La convocatòria 2018 ja ha estat publicada en el BOE, a data de 20 de març, i tindrà dues dates de tall. S’estableix com a primer termini de sol·licitud del 07/05/2018 al 05/06/2018. Pressupost finançable mínim de 150.000 euros. L’import màxim de la subvenció serà del 50 % en petites empreses, del 40 % en mitjanes empreses i del 30% en grans empreses. La quantia màxima de subvenció serà de 400.000 euros. La dotació pressupostària seguirà sent de 10 milions d’euros.

PROVES DE CONCEPTE: es finançaran activitats de validació de tecnologies disruptives, cribratge d’activitats i acceleració de procés d’innovació fins a un TRL 3-4. Les empreses rebran subvenció. S’espera convocatòria per al 3r trimestre de 2018.

PRIMA: iniciativa impulsada per països de l’àrea mediterrània amb el suport del programa Horizon 2020. Es comptarà amb un pressupost de 494 milions d’euros per a projectes que aportin solucions a l’escassetat d’aigua i a la disminució del rendiment dels cultius en la regió mediterrània.

FEMP (Fons Europeu Marítim i de Pesca): finançarà projectes d’innovació i d’inversió dirigits als sectors de la pesca i l’aqüicultura. Préstec parcialment reemborsable amb un TNR de 33 % i amb una intensitat financera del 85 %.

HORIZON PIME: l’objectiu de la convocatòria és finançar a aquelles pimes que, havent-se presentat a la Fase I de l’Instrument Pime del Programa Marc d’Investigació i Innovació de la Unió Europea per al període 2014-2020, Horizon 2020, hagin obtingut el ‘seal of excellence’ atorgat per la Comissió Europea per haver aconseguir una puntuació igual o superior a 13 punts i que, per raons pressupostàries, no hagin pogut obtenir finançament. S’executarà en dues fases. La Fase 1 es preveu que es publiqui durant el tercer trimestre de 2018. Per a la Fase 2 el CDTI cooperarà amb les CCAA per al finançament.

Durant la jornada també s’informa que des del CDTI estan definint com implementar els nous RETOS COLABORACIÓN juntament amb l’Agència Estatal d’Innovació.

Nivells de maduresa de la tecnologia – Technology Readiness Levels TRLs >>