Oberta convocatòria EUREKA per a projectes de cooperació tecnològica amb Argentina

En data 21 de novembre de 2016, s’ha publicat en el portal del CDTI, l’obertura de la convocatòria EUREKA amb Argentina, amb un termini de presentació de les propostes que expira el pròxim 22 de març de 2017.

EUREKA és una iniciativa intergovernamental de suport a la R+D+i cooperativa en l’àmbit europeu, i està dirigida a qualsevol empresa o centre de recerca espanyol capaç de realitzar un projecte d’R+D+i de caràcter aplicat amb, almenys, una empresa i/o centre de recerca d’un altre país de la xarxa Eureka.

L’objectiu d’aquesta convocatòria en qüestió és estimular projectes conjunts d’R+D amb la finalitat de portar a terme activitats i mesures coordinades per a fomentar intercanvis tecnològics i col·laboració en recerca i innovació entre empreses d’Argentina i dels països d’Eureka que estan interessats en participar en aquesta convocatòria.

Els consorcis de les propostes presentades en aquesta convocatòria han d’estar compostos per almenys un soci a Argentina i un altre en un dels països membres d’EUREKA participants d’aquesta convocatòria. Aquests països són: Espanya, Àustria, França, Sudàfrica i Turquia.

Les agències gestores nacionals respectives són CDTI, FFG, BPI France, DST i TUBITAK.

L’agència gestora per part d’Argentina és el MINCYT (Ministeri de Ciència, Tecnologia i Innovació Productiva).

Els projectes poden abastar qualsevol temàtica i sector tecnològic.