Oberta la convocatòria de ‘expresiones de interés’ per a projectes d’innovació en medicina personalitzada i teràpies avançades amb una dotació de 55 milions d’euros.

El Ministerio de Ciencia e Innovación va obrir el 23 de setembre passat la fase de ‘expresiones de interés’ prèvia a la convocatòria 2022 de ‘Proyectos de Innovación en Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas’, que forma part del PERTE per a la Salud de Vanguardia i estarà gestionada per el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Aquesta convocatòria destinarà 55 milions d’euros (30 milions en forma de préstecs i 25 milions en subvencions) per finançar projectes col·laboratius de R+D+I en salut entre empreses, centres i organismes de recerca de l’entorn del sistema nacional de salut.

L’objectiu de la convocatòria és coordinar les capacitats científiques i empresarials per assolir un avenç més ràpid en el desenvolupament de productes de diagnòstic clínic per a medicina personalitzada i medicaments estratègics emergents. A més d’orientar els esforços investigadors i innovadors en l’àmbit de la col·laboració publico privada cap a reptes com ara: diagnòstics precoços i més precisos; tractaments innovadors i personalitzats; i millora del seguiment i rehabilitació de malalties cròniques.

Per fer-ho, després de la fase inicial d’expressions d’interès, la convocatòria finançarà projectes d’R+D amb participació conjunta d’empreses i centres i organismes de recerca de l’entorn del Sistema Nacional de Salut (SNS), que estiguin enfocats a generar resultats amb aplicació industrial i/o empresarial, dels reptes identificats següents:

• Diagnòstic precoç i més precís
• Tractaments innovadors i personalitzats
• Millora del seguiment i la rehabilitació de les malalties cròniques.

PROJECTES FINANÇABLES
Es finançaran projectes de R+D conjunts en què participen empreses i centres i organismes de recerca de l’entorn del Sistema Nacional de Salut (d’ara endavant, SNS). Seran susceptibles de finançament els projectes destinats a generar un resultat d’aplicabilitat industrial i/o empresarial que compleixin:

Durada dels projectes: 2 anys (1/01/23 a 31/12/24).

Pressupost mínim:
175.000 euros per empresa.
No hi ha un pressupost mínim per centre o organisme de recerca.

Participants del Consorci, de 2 a 6 entitats: mínim una empresa i un centre o un organisme de recerca.

Tot i que és un projecte en col·laboració, el finançament es concedeix de manera separada a cada beneficiari, en procediments diferents.
La convocatòria només finançarà els projectes en què tots els participants del consorci hagin estat avaluats i confirmada la seva designació com a beneficiaris d’ajudes del CDTI i del ISCIII.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA
Empreses: Ajuts parcialment reemborsables de fins al 90% del pressupost elegible, amb un tram no reemborsable del 33% de l’ajuda. El tipus d’interès del tram reemborsable serà Euribor a un any, fixat en el moment de la concessió de l’ajuda.
Organismes de recerca: Subvenció fins al 100%.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA
Empreses: 45 milions, 15 en forma de subvenció i 30 en forma de préstec.
Organismes de recerca: 10 milions.

TEMÀTICA DELS PROJECTES
Diagnòstic precoç i més precís
• Desenvolupament i validació d’eines innovadores que permetin millorar la precisió del diagnòstic per imatge, amb una atenció especial a la seva aplicació en la detecció precoç de malalties amb alta mortalitat i clares necessitats clíniques no cobertes.

• Identificació, desenvolupament i validació clínica de nous biomarcadors i altres tècniques i/o eines biotecnològiques orientades a millorar el diagnòstic precoç de malalties, amb especial atenció a les malalties poc freqüents i d’elevada morbimortalitat.

Tractaments innovadors i personalitzats
• Investigació i desenvolupament de medicaments, amb especial atenció als desenvolupaments de teràpies avançades (actuacions terapèutiques basades en teràpia gènica, teràpia cel·lular i enginyeria de teixits), vacunes basades en àcids nucleics i medicaments biològics.

• Implementació efectiva de nous processos en entorns clínics per a desenvolupaments tecnològics innovadors a l’àmbit de les teràpies avançades. Addicionalment, processos innovadors per a la producció de medicaments essencials, altres fàrmacs emergents o vacunes.
• Eines innovadores dirigides a millorar la precisió de les tècniques quirúrgiques.

Millora del seguiment i la rehabilitació de les malalties cròniques.
• Desenvolupament de dispositius mèdics, bioimplants i pròtesis personalitzades, destinats a la rehabilitació integral de pacients.

• Desenvolupament i implantació clínica de solucions digitals disruptives portàtils que donin resposta a necessitats no cobertes en el seguiment de malalties cròniques.

FASES DE LA CONVOCATÒRIA

Fase 1: expressions d’interès
La convocatòria, que es gestionarà de manera col·laborativa a través del CDTI i l’ISCIII mitjançant processos de sol·licitud independents, però en paral·lel, s’inicia amb una fase inicial d’expressions d’interès.
En aquesta fase es presentaran les descripcions dels projectes, conjuntes entre empreses i organismes i centres de recerca del sistema nacional de salut. Les expressions d’interès han de ser presentades incloent declaració de compromís de participació per cadascuna de les entitats participants.
La participació a la fase d’expressions d’interès és requisit indispensable per poder accedir a la fase posterior de sol·licitud de finançament, una vegada obertes les actuacions a l’ISCIII i a CDTI.
Totes les expressions d’interès s’han de lliurar a través de la seu electrònica del CDTI (www.cdti.es).

Fase 2: sol·licitud d’ajuts
A la fase de sol·licitud de finançament, cada entitat que hagi format part d’una expressió d’interès haurà de fer una sol·licitud separada de la manera següent:
El número de codi associat a cada expressió d’interès s’ha de consignar a les sol·licituds de finançament, que el CDTI i l’ISCIII avaluaran de manera independent d’acord amb els criteris aplicables als instruments d’ajuda respectius.