Oberta la convocatòria MISIONES 2021

S’ha publicat la convocatòria Misiones Ciència i Innovació de l’any 2021 obrint-se el termini de presentació de propostes fins el 06 de setembre de 2021, a les 12 hores.

El Programa es divideix en dues categories de projectes, “Misiones Pyme y Misiones Grandes Empresas”. En ambdós casos, seran projectes realitzats per agrupacions d’empreses amb participació rellevant d’organismes de recerca, centres tecnològics i universitats, d’una de les següents àrees temàtiques (Misiones):

 • Impulsar l’agricultura espanyola de segle XXI: sostenible, intel·ligent, eficient en el consum de recursos hídrics i productes agrícoles i adaptada a el canvi climàtic.
 • Impulsar una energia segura, eficient i neta per al segle XXI.
 • Impulsar la indústria espanyola en la revolució industrial de segle XXI.
 • Impuls a l’economia circular mitjançant noves tecnologies de reciclatge i valorització de residus de compostos polimèrics a Espanya.
 • Impuls a la seguretat de la informació, la privacitat i la ciberseguretat de l’economia i la societat espanyola de segle XXI.
 • Impulsar un transport intermodal sostenible i intel·ligent.
 • Impulsar el desenvolupament del turisme explotant les possibilitats de la tecnologia.
 • Impulsar l’avanç i la capacitació tecnològica de la indústria biofarmacèutica espanyola per fomentar actuacions de R + D en l’àmbit de les teràpies avançades, les vacunes i teràpies dirigides.
 • Impuls de la computació d’alt rendiment.

El programa Misiones CDTI s’emmarca en el Programa Estatal per Catalitzar la Innovació i el Lideratge Empresarial de el Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i De Innovació 2021-2023.

Característiques principals de la convocatòria Misiones CDTI

 • Subvenció fins al 80% per a petites empreses, fins al 75% per a mitjanes empreses i fins al 65% per a grans empreses.
 • El pagament es realitzarà per anualitats. Es pot sol·licitar una bestreta fins al 60% de la subvenció concedida per a la primera anualitat.
 • Dotació pressupostària de 70.000.000 euros. Es destinarà un mínim de 10.000.000 euros per a les “Misiones Pyme”.

Característiques dels projectes ”Misiones Pymes”

 • Pressupost elegible mínim de 1.500.000 euros i màxim de 3.000.000.
 • Pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros.
 • Durada d’entre 2 i 3 anys, amb inici en 2021.
 • Investigació industrial mínima de el 35% del pressupost elegible.
 • Subcontractació amb organismes de recerca, centres tecnològics i universitats de, al menys, el 15% del pressupost elegible.

Característiques dels projectes “Misiones Grandes Empresas”

 • Pressupost elegible mínim de 5.000.000 euros i màxim de 10.000.000.
 • Pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros.
 • Durada d’entre 3 i 4 anys, amb inici en 2021.
 • Investigació industrial mínima de el 60% del pressupost elegible.
 • Subcontractació amb organismes de recerca, centres tecnològics i universitats de, al menys, el 20% del pressupost elegible.

Consulta la fitxa de la convocatòria d’ajuts del Programa Misiones CDTI >>