Oberta la convocatòria NEOTEC 2021

Avui s’ha publicat al BOE la convocatòria d’ajudes NEOTEC 2021 de CDTI per finançar nous projectes empresarials d’empreses innovadors de menys de 3 anys, obrint-se un termini de presentació fins el proper 8 de juliol a les 12h.

Aquesta convocatòria incorpora importants novetats respecte a la de l’anualitat 2020:
• S’incrementa la dotació pressupostària en un 46,5% arribant als 36.640.000 € per a aquesta anualitat (el 2020 la dotació era de 25.000.000 €) a l’estar inclòs aquest programa entre les actuacions previstes en el Pla Nacional de Recuperació, transformació i Resiliència, que rebrà el finançament dels fons “Next Generation EU”.
• L’ajuda general d’el programa es manté en un 70% de el pla d’empresa de l’empresa fins a un màxim de 250.000 € d’ajuda en forma de subvenció, però per a aquells projectes en què s’incorpori un metge de nova contractació a el projecte, la ajuda podrà arribar al 85% de l’pressupost elegible amb un màxim de 325.000 € d’ajuda.

Aquests ajuts s’apliquen a qualsevol àmbit tecnològic i / o sectorial, quedant exclosos de l’ajuda aquells projectes empresarials amb un model de negoci de servei a tercers i sense desenvolupament de tecnologia pròpia. Així com també aquells projectes sense una continuïtat de desenvolupament tecnològic en el seu pla d’empresa.

Característiques de l’ajuda
• Subvencions fins el 85% de l’pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 325.000 € / beneficiari.
• Pressupost mínim finançable 175.000 €
• Projectes d’1 o 2 anys de durada amb iniciació a partir de l’2022.01.01 i finalització 2022.12.31 o 2023.12.31.
• No permet la generació d’Informe Motivat

Beneficiaris
• Petites empreses innovadores de nova creació (mínim 6 mesos i màxim 3 anys)
• Capital social mínim  de 20.000 € incloent prima d’emissió o assumpció.
• Disposició dels comptes anuals corresponents als dos últims exercicis.

Terminis de presentació
De l’15 de maig fins el 8 de juliol de 2021, a les 12.00 hores de l’migdia, hora catalana.

Tipus d’ajut
Subvenció
Dotació pressupostària 36.640.000€

Convocatòria publicada
Més informació aquí