Oberta la convocatòria EUREKA TURBO entre Espanya, Àustria, Dinamarca, Finlàndia i França

En data 24 de gener de 2017, s’ha publicat en el portal del CDTI l’obertura de la primera convocatòria conjunta per a la presentació de propostes Eureka TURBO.

EUREKA és una iniciativa que permet el finançament de projectes empresarials d’R+D propers a mercat, en la qual prenen part més de quaranta països.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és promoure, donar suport i finançar projectes tecnològics conjunts d’organitzacions empresarials, podent comptar amb el suport d’organitzacions no empresarials (normalment com a subcontractades).

Especificitats d’aquesta convocatòria

 • Procediment d’avaluació més ràpid i sincronitzat entre els països participants.
 • Dirigit a projectes de dimensió mitjà-gran: idealment, entre 4-6 socis, 2-3 països, pressupost total entre 1 i 5 milions d’euros.
 • Model de sol·licitud Eureka específic que s’emplena on-line.

Característiques dels projectes a presentar

 • Han de tenir com a resultat un producte, procés o servei innovador orientat a mercat com a conseqüència de la cooperació tecnològica dels participants.
 • Han de tenir participants empresarials independent d’ambdós països i ha de ser rellevant per a tots els socis.
 • Es permet que els projectes facin ús de qualsevol àrea tecnològica i siguin d’aplicació a qualsevol sector del mercat.
 • Els resultats han de tenir finalitat civil.
 • El pressupost ha de ser coherent als desenvolupaments a realitzar i a la capacitat tècnica/financera dels participants.
 • Els participants han de firmar un acord de consorci que especifiqui els drets i obligacions de les parts respecte al desenvolupament realitzat i els possibles drets de propietat intel·lectual, explotació i comercialització dels resultats.
 • Addicionalment, els projectes hauran de complir els criteris d’elegibilitat disponibles a la web del CDTI.

Les agències gestores nacionals respectives són CDTI (Espanya), FFG (Àustria), UFM (Dinamarca), Tekes (Finlàndia) i Bpifrance (França).

Des del CDTI es recomana que cada soci contacti amb la seva agència nacional abans de principis de març.

Procediment de presentació de sol·licituds

El consorci internacional presentarà una única sol·licitud TURBO abans de les 17 hores del 17 de març de 2017 a través del sistema on-line.

Addicionalment, els participants espanyols hauran de registrar al CDTI una sol·licitud Eureka a través de la seu electrònica del CDTI abans del 22 de març de 2017.

Ajuda per a les empreses espanyoles

Una vegada obtingut el segell EUREKA, les empreses espanyoles es finançaran a través de la línia per a projectes d’R+D en col·laboració internacional del CDTI.

La modalitat d’ajuda al projecte serà una Ajuda Parcialment Reemborsable, amb una cobertura financera de fins al 75 % del pressupost total aprovat, podent excepcionalment arribar al 85 %, amb un tram reemborsable i un tram no reemborsable (en endavant TNR):

 • Un tram reemborsable en un termini de 10 anys, comptats a partir del centre de gravetat del projecte, que es calcula en funció de la durada del projecte i l’import de les fites pressupostàries. El primer reemborsament es realitza 3 anys després del centre de gravetat del projecte, amb un mínim de 2 anys des de la data de finalització. Aquest tram reemborsable tindrà un tipus d’interès fix igual a Euríbor a un any, que s’establirà en el moment de l’aprovació del projecte.
 • Un TNR pel caràcter internacional del projecte del 30 %. Per acollir-se al tram de bonificació indicat, els projectes hauran d’estar en possessió del corresponent segell que certifiqui l’existència de cooperació entre organitzacions i el caràcter internacional de la proposta. Subjecte a disponibilitat de fons.