Oberta la convocatòria EUROSTARS 2021

Fins al proper 4 de febrer de 2021 està oberta la convocatòria EUROSTARS 2021 per a la sol·licitud de projectes R + D consorciats.

EUROSTARS és un programa de recerca i desenvolupament internacional que abasta qualsevol àrea tecnològica amb fins civils que impliqui el desenvolupament d’un nou producte, procés o servei i que es pugui comercialitzar fàcilment. Els projectes EUROSTARS són col·laboratius amb la implicació de com a mínim dos participants (entitats legals) de dos països diferents membres de de el programa EUROSTARS. El líder ha de ser una PIME R & D perfoming d’un país membre. S’entén PIME R & D perfoming com aquelles que dediquen un mínim de el 10% del seu volum de negoci o un mínim de el 10% de les seves FTE a activitats R + D. El rol de les pimes R & D perfoming a El projecte ha de ser de com a mínim el 50% de l’pressupost (es poden incloure les subcontractacions).

El projecte EUROSTARS ha de ser orientat clarament a l’mercat i tenen una durada màxima de tres anys. Als dos anys de la seva finalització, El producte resultant de el desenvolupament ha d’estar a punt per saltar a al mercat, amb l’excepció dels projectes de biotecnologia, metges o biomèdics, que requereixen d’estudis clínics, i que hauran de ser iniciats com a mínim dos anys després de la finalització de el projecte.

CRITERIS D’ELEGIBILITAT
Perquè els projectes siguin avaluats han de complir els següents criteris:
-El soci principal de el projecte ha de ser una PIME que realitzi activitats d’R + D.
-Al menys el 50% de l’pressupost total de el projecte (excloent la subcontractació) ha de provenir de la PIME. Si hi ha més d’una PIME que realitza R + D en el consorci, els seus pressupostos combinats han equivaler a el menys a l’50% de l’pressupost total de el projecte.
-El consorci de el projecte ha de tenir un mínim de 2 socis (entitats legals independents) amb seu a a l’almenys dos països diferents que participin en el programa Eurostars.
-El pressupost general de el projecte també ha de reflectir la naturalesa col·laborativa de el programa Eurostars:
• Cap organització pot ser responsable de proporcionar més de el 75% de l’pressupost total de el projecte.
• Cap participant d’un país pot ser responsable de proporcionar més de el 75% de l’pressupost total de el projecte.
-Els projectes han de completar menys de 36 mesos després de la data d’inici de el projecte
-La introducció al mercat (o l’inici dels assajos clínics) s’ha de planificar dins dels 24 mesos posteriors a la finalització de el projecte.

DESPESES FINANÇABLES
Com petita empresa espanyola, es pot rebre una subvenció que cobreixi fins al 60% dels costos de el projecte i, com a empresa mitjana espanyola, es pot rebre una subvenció que cobreixi fins al 50% dels costos de el projecte. Els costos de la cobertura CDTI inclouen:
-Personal (incloses fins a 58 hores a l’mes per a la gestió de projectes)
-Despeses generals (màxim 25% dels costos de personal)
-Instruments, equips i materials
-Investigació contractual, coneixement i patents
-Informes d’auditoria (fins a 2000 euros per any financer)
-Viatges (fins a 8.000 euros per projecte)
Altres despeses operatius no són costos elegibles.

CDTI no cobrirà els costos incorreguts per:
Paquets de treball de difusió, comercialització i demostració
Proves a escala industrial o d’usuari final
Qualsevol activitat identificada en els nivells set a nou del preparació tecnològica.