Oberta la convocatòria IBEROEKA bilateral Espanya-Mèxic

El passat 24 de novembre es va publicat l’obertura de la convocatòria d’ajudes a projectes internacionals de cooperació tecnològica del CDTI bilateral Espanya-Mèxic. El termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda al programa expira el pròxim 13 de febrer de 2015, a les 15 h.

A continuació detallem les característiques del programa.

El CDTI del Govern d’Espanya i el Consell Nacional de Ciència i Tecnologia (CONACYT) del Govern de Mèxic van firmar al 2008 un Acord de Col·laboració amb l’objectiu de fomentar la cooperació industrial tecnològica i científica entre empreses i centres de recerca d’ambdós països. El passat 4 de febrer de 2014 es va firmar de nou l’Acord amb una vigència de 5 anys. En base a aquest acord es realitza l’obertura d’aquesta convocatòria.

Tipus de projectes

Es financen projectes en cooperació entre empreses i Centres Tecnològics d’Espanya i Mèxic, i s’hauran de desenvolupar dins de les següents àrees tecnològiques:

 • Salut: plataformes TI, dispositius mèdics, farmacèutica, entre altres, en particular per atendre problemes de diabetis, hipertensió, càncer de mama, manufactura intel·ligent, entre altres.
 • Energia: TI, generació, emmagatzematge i distribució, manufactura intel·ligent, entre altres.
 • Societat: TI per a ciutats intel·ligents, desenvolupament urbà, transport, comunicacions, seguretat, medi ambient, manufactura intel·ligent, entre altres.
 • Aeronàutica/aeroespacial: vehicles tripulats, no tripulats, satèl·lits, manufactura intel·ligent, entre altres.
 • Agroaliments: biotecnologia, TI, conservació, logística de distribució, genètica, manufactura intel·ligent, entre altres.
 • Aigua: aprofitament, sanejament, distribució, manufactura intel·ligent, entre altres.

Beneficiaris i requisits

Els projectes es presentaran per un Consorci format per un mínim de 3 integrants: un líder espanyol (empresa), un líder mexicà (empresa) i, almenys, un Centre de Recerca espanyol o una Institució d’Educació Superior de Mèxic.

El projecte es presentarà tant a Espanya com a Mèxic; a Espanya a través del CDTI i a Mèxic a través de CONACYT. La proposta haurà de tenir avaluació positiva en ambdós països per a ser elegible.

Requisits de l’integrant segons l’origen:

Espanya-CDTI

 • Consorci mínim: una empresa, la qual ha de ser el sol·licitant en el CDTI.
 • Els Centres de Recerca, Universitats, Centres Tecnològics han d’estar subcontractats.
 • Les condicions de finançament que s’apliquen al conjunt espanyol són les corresponents als projectes d’R+D de Cooperació internacional del CDTI.

Mèxic-CONACYT

 • Consorci mínim compost per 2 organitzacions, una empresa en vinculació amb una Institució d’Ensenyament Superior o Centre de Recerca.
 • El sol·licitant haurà de ser una empresa.
 • Totes les organitzacions que figurin com a socis han d’estar donades d’alta en el Registre Nacional d’Institucions i Empreses Científiques i Tecnològiques.

Durada del projecte

Durada màxima de 48 mesos.

Pressupost del projecte

El pressupost mínim de l’organització espanyola serà de 175.000 euros.

Modalitat i quantia de finançament

Els projectes es finançaran mitjançant una Ajuda Parcialment Reemborsable de fins al 75 % del pressupost total aprovat, podent arribar fins al 85 % amb caràcter excepcional.

L’ajuda comptarà amb un Tram Reemborsable (TR) i amb un Tram No Reemborsable (TNR):

 • Un TR en un termini de 10 anys, comptats a partir del centre de gravetat del projecte, que es calcula en funció de la durada del projecte i l’import de les fites pressupostàries. El primer reemborsament es realitza tres anys després del centre de gravetat, amb un mínim de dos anys des de la seva data de finalització. Tindrà un tipus d’interès fix igual a l’Euríbor a un any, que s’establirà en el moment de l’aprovació del projecte. Els interessos ordinaris del préstec es reportaran semestralment des del moment de la disposició de l’ajuda.
 • Un TNR de fins al 25 % per a PIMES i de fins al 20 % per a grans empreses (en el cas de PIMES que participen per primera vegada en un projecte internacional rebran un TNR del 30 % en comptes del 25 %). Aquests percentatges estan referits a una cobertura financera de l’ajuda de fins al 75 % del pressupost del projecte.

Termini de presentació projecte

Del 24 de novembre de 2014 fins al 13 de febrer de 2015 a les 24 h de Madrid.

Document CDTI. Llamada Bilateral España-México 2014 >>