Oberta la convocatòria Retos Colaboración 2019

Del 30 de setembre fins al 24 d’octubre de 2019 a les 14 hores (hora peninsular espanyola) es poden presentar les sol·licituds en la convocatòria d’ajudes a projectes d’R+D+i del programa ‘Retos Colaboración’ 2019.

‘Retos Colaboración’ és un programa que busca la col·laboració entre empreses i organismes de recerca per al desenvolupament conjunt de projectes d’R+D d’una durada d’entre 2 a 4 anys i un pressupost global mínim de 500.000 euros. Aquí l’ajuda és en forma de préstec al 0 % a 10 anys, inclosos 3 anys de carència, més fiscalitat per a les empreses (amb garanties del 25 % si el préstec és superior a 200.000 euros), i pels organismes de recerca, l’ajuda és en forma de subvenció que pot arribar fins al 100 %. El pagament de l’ajuda es realitza any a any.

Els avantatges de la línia són:

  • Préstec comentat.
  • Fiscalitat R+D acreditada, i a més, es pot monetitzar transformant-la en una subvenció.
  • Per a tasques que s’haurien de subcontractar, s’estalvia un valor important en subcontractació (centenars de milers d’euros) que paguen directament l’Administració. En tot cas, aquí s’ha de negociar un bon acord de consorci per a concretar el tema de propietat i explotació industrial.

La convocatòria ‘Retos Colaboración’ 2019 està dotada amb 260 milions d’euros i s’emmarca en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.