Oberta la nova convocatòria Red Cervera amb 20 milions en ajudes per a centres tecnològics d’excel·lència

El passat dia 4 de gener de 2021 es va publicar al BOE la nova convocatòria ‘Red CERVERA’ 2020, per un total de 20 milions d’euros. Aquesta convocatòria té com a objectiu fomentar la investigació aplicada i la transferència de coneixement entre centres tecnològics i empreses. Per a això, es concedeixen subvencions a centres tecnològics que desenvolupin projectes d’investigació cientificotècnica en sectors considerats estratègics i definits com a prioritaris.

La convocatòria subvencionarà fins al 100% dels programes estratègics presentats per agrupacions d’entre tres i cinc centres tecnològics que treballin en xarxa, amb una durada de tres anys naturals. Cada agrupació podrà rebre fins a quatre milions d’euros d’ajuda. A partir del moment en què s’aprovi el pla de recuperació de la UE, l’import de la convocatòria, amb 20 milions d’euros, es pot ampliar fins a altres 40 milions d’euros addicionals.

Perfil de la convocatòria
La nova convocatòria ‘Cervera’ 2020 incorpora millores de gestió després de l’experiència adquirida en la convocatòria de 2019, que va suposar la primera experiència de CDTI gestionant ajudes directes basals per a centres tecnològics. Així mateix, s’ha realitzat un ajust de les tecnologies prioritàries ‘Cervera’ propostes en la primera convocatòria en funció de les capacitats detectades en l’ecosistema innovador després de l’anàlisi de la convocatòria i dels més de 180 projectes d’R + D Transferència Cervera aprovats pel CDTI.

En concret, les noves prioritats es concreten en els següents vectors temàtics:
Materials avançats
Economia circular
Transició energètica
Fabricació intel·ligent
Tecnologies per a la salut
Cadena alimentària segura i saludable
Deep learning, Intel·ligència Artificial
Xarxes mòbils avançades
Transport intel·ligent
Protecció de la informació
Computació quàntica

Per beneficiar-se d’aquests ajuts, els Centres Tecnològics d’Excel·lència Cervera, que hauran d’estar inscrits en Registre de Centres creat pel Reial Decret 2093/2008 de 19 de desembre, hauran de realitzar una recerca d’alt impacte i marcat caràcter tecnològic. A més, han d’estar orientats a l’mercat i fomentar la col·laboració publicoprivada,especialment amb el sector empresarial, convertint-se en socis tecnològics i d’innovació estratègics, capaços de generar un impacte destacat en la inversió empresarial en R + D + I. Tindran també d’actuar com a vectors d’intercanvi d’experiències i col·laboració, optimització dels recursos, difusió de resultats i promoció de les activitats desenvolupades, el que permetrà enfortir a el sistema espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

Amb aquesta aprovació i llançament primerencs, es permet la resolució d’aquesta convocatòria en 2021, de manera que les agrupacions de centres seleccionades comptaran amb finançament assegurat per als programes estratègics aprovats durant tot el període 2021-2023.

A través d’aquest programa, el Ministeri de Ciència i Innovació busca reforçar el posicionament dels Centres Tecnològics com a eixos vertebradors i connectors ciència-empresa, capaços de generar i traslladar coneixement aplicat a l’àmbit empresarial i col·laborar amb les empreses per potenciar la seva innovació i els seus capacitats competitives. Així mateix, aquesta convocatòria manté la línia de compromís de l’Ministeri de Ciència i Innovació amb l’impuls de la innovació a Espanya a través de l’foment de la recerca aplicada i de la transferència de coneixement entre centres tecnològics i empreses en tecnologies rellevants per a l’economia per afavorir un posicionament de lideratge en l’àmbit internacional.