Obertes les convocatòries 2013 d’ajuda a projectes d’R+D d’Organismes de Recerca

S’han publicat en el BOE les convocatòries per aquest any 2013 corresponents a 2 dels 4 programes que conformen el Pla Estatal d’R+D+i com són el “Programa Estatal de foment de la recerca científica i tècnica d’excel·lència” i el “Programa Estatal de foment de l’R+D+i orientada als reptes de la societat”.

Dins del “Programa Estatal de foment de la recerca científica i tècnica de d’excel·lència” s’han convocat les tres convocatòries corresponents al Subprograma Estatal de Generació de Coneixement com són:

 • Projectes d’R+D.
 • Projectes “Explora Ciència” i “Explora Tecnologia”.
 • Acció de dinamització “Europa Excel·lència”.

D’aquestes tres convocatòries destaca la convocatòria de Projectes d’R+D, amb una dotació pressupostària de 115, 5 milions d’euros entre subvenció i bestreta FEDER, que té com a objectiu promoure l’execució de projectes i altres actuacions de recerca bàsica, actuacions d’un grup de recerca individual o de varis grups en coordinació, els resultats dels quals representin un avenç significatiu del coneixement i que permetin desenvolupar nous enfocaments i metodologies inassolibles d’una altra manera i que, per la naturalesa dels coneixements generats, tinguin un caràcter marcat transversal i bàsic.

Aquests projectes substitueixen part de les ajudes a projectes d’R+D del Subprograma de Projectes de Recerca Fonamental no Orientada del VI Pla Nacional d’R+D+i 2008-2011.

Aquesta convocatòria es divideix en 4 àrees temàtiques diferents amb terminis de presentació diferents en cada cas com es detalla a continuació:

 • Àrees temàtiques de gestió del Departament Tècnic de Tecnologies de la Producció i les Comunicacions (DTPC): de l’11/11/2013 al 26/11/2013.
 • Àrees temàtiques de gestió del Departament Tècnic d’Humanitats i Ciències Socials (DTHCS): del 12/11/2013 al 27/11/2013.
 • Àrees temàtiques de gestió del Departament Tècnic de Medi ambient i Recursos Naturals (DTMA): del 13/11/2013 al 28/11/2013.
 • Àrees temàtiques de gestió del Departament Tècnic de Ciències de la Vida (DTCV): del 14/11/2013 al 29/11/2013.

Dins del “Programa Estatal de foment de l’R+D+i orientada als reptes de la societat”, que té com a principal objectiu estimular la generació d’una massa crítica en R+D+i de caràcter interdisciplinari necessària per avançar en la cerca de solucions d’acord amb les prioritats establertes com a reptes per a la societat d’avui en dia, es realitzen dues convocatòries com són:

 • Projectes R+D: “Reptes de Recerca”.
 • Accions de programació conjunta internacional.

De les dues convocatòries destaca la convocatòria “Reptes de Recerca”, amb una dotació pressupostària de 266,8 milions d’euros entre subvenció i bestreta FEDER, té com a objectiu la generació de coneixement científic i tècnic orientat a la resolució de problemes lligats als reptes de la societat, podent ser actuacions d’un grup de recerca individual o de varis grups en coordinació.

Aquestes ajudes tenen com a objectiu potenciar la col·laboració entre grups i unitats de recerca, afavorir la creació de sinergies en la cerca de solucions als reptes de la societat plantejats, impulsar la recerca transdisciplinar i la complementarietat en les capacitats i competències científico-tècniques dels investigadors implicats en el desenvolupament dels projectes d’R+D, l’agrupació de capacitats i la seva complementarietat.

Aquesta convocatòria es divideix en 4 àrees temàtiques diferents amb terminis de presentació diferents en cada cas com es detalla a continuació:

 • Àrees temàtiques de gestió del Departament Tècnic de Tecnologies de la Producció i les Comunicacions (DTPC): de l’11/11/2013 al 26/11/2013.
 • Àrees temàtiques de gestió del Departament Tècnic d’Humanitats i Ciències Socials (DTHCS): del 12/11/2013 al 27/11/2013.
 • Àrees temàtiques de gestió del Departament Tècnic de Medi ambient i Recursos Naturals (DTMA): del 13/11/2013 al 28/11/2013.
 • Àrees temàtiques de gestió del Departament Tècnic de Ciències de la Vida (DTCV): del 14/11/2013 al 29/11/2013.