Obertura convocatòria Indústria connectada 4.0

Amb data 02 de juliol es va fer efectiva, mitjançant publicació al BOE, la convocatòria dels ajuts Indústria connectada 4.0 gestionades pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i destinades a el desenvolupament de projectes de recerca industrial i projectes de desenvolupament experimental, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, emmarcats en les àrees estratègiques de la Indústria Connectada 4.0: Incrementar el valor afegit industrial i l’ocupació qualificat en el sector industrial. Afavorir el model industrial de futur per a la indústria espanyola, per tal de potenciar els sectors industrials de futur de l’economia espanyola i augmentar el seu potencial de creixement, desenvolupant al seu torn l’oferta local de solucions digitals. I desenvolupar palanques competitives diferencials per afavorir la indústria espanyola i impulsar les seves exportacions.

Característiques de l’ajuda
• Préstec reemborsable de fins al 80% de la inversió finançable amb un termini d’amortització total de 10 anys i 3 anys de carència.
• L’import de l’préstec a concedir no podrà superar en cinc vegades els fons propis de sol·licitant.
• Límits màxims de la quantia dels préstecs:
Projectes de recerca industrial, 10.000.000 euros per empresa i projecte.
Projectes de desenvolupament experimental, 7.500.000 euros per empresa i projecte.
-Projectes d’innovació en matèria d’organització i processos 5.000.000 euros per empresa i projecte.
-Per empresa 10.000.000 euros pel total dels projectes en què resulti beneficiés en la mateixa convocatòria, respectant els límits anteriors.
• Es permet el cofinançament pública atorgada sobre els mateixos costos finançables, ja en forma de subvenció i / o préstec sempre que no excedeixin els límits de les intensitats fixades en l’article 12 de les bases reguladores.
• S’exigirà la presentació de garanties per import de l’20% del préstec.

Beneficiaris
• Societats que no formin part de el sector públic
• PIMES que desenvolupin una activitat industrial productiva durant un mínim de 3 anys.
• No estar en crisi

Terminis de presentació
Des del 3 de juliol fins el 30 de juliol de 2020.

Tipus d’ajut
Préstec reemborsable
Dotació pressupostària 25.000.000 €