Obertura Convocatòria R + D + I Indústria Manufacturera 2020

El passat 3 de juliol el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va publicar al BOE la convocatòria R + D + I Indústria Manufactuera destinada a projectes industrials de recerca, desenvolupament i innovació en l’àmbit de la indústria manufacturera a l’any 2020.

Característiques de l’ajuda
• Préstec de fins al 80% de la inversió finançable, amb un termini d’amortització total de 10 anys i 3 anys de carència, amb un tipus d’interès de l’0%
• S’exigirà la presentació de garanties de l’20% de l’préstec proposat.
• El pressupost finançable mínim de les inversions serà 100.000 euros.
• Cobrament anticipat de les ajudes.

Beneficiaris
• Societats que no formin part de el sector públic
• PIMES que desenvolupin una activitat industrial productiva enquadrada en la Secció C Divisions 10-32 i la secció 38.3X de la CNAE 2009. Les entitats que compleixin aquestes condicions queden dividides en tres grups: sector automoció, sector ferroviari i la resta de sectors.
• Els projectes hauran d’adaptar-se el menys a alguna de les següents prioritats temàtiques:
(1) economia circular i ecoinnovació aplicades a la millora de les cadenes de valor
(2) descarbonització, eficiència energètica i noves fonts d’energia sostenible
(3) materials i productes avançats
(4) innovació en processos de qualitat i seguretat
(5) innovacions de l’procés productiu derivats de la prioritat temàtica 3.

Termini de presentació
Des del 4 de juliol a el 29 de juliol de 2020.
Termini d’execució
Des del dia següent a la presentació de la sol·licitud fins a 24 mesos des de la Resolució de Concessió.

Tipus d’ajut
Préstec
Dotació pressupostària 50.000.000 €

Bases Reguladores