Obertura Convocatòria NEOTEC 2020

Avui s’ha fet efectiva, mitjançant publicació al BOE, la convocatòria dels ajuts Neotec 2020 de CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial). Les ajudes estan destinades a ajudar a la consolidació d’empreses de base tecnològica de més de 6 mesos i menys de 3 anys amb ajudes en forma de subvenció que poden arribar als 250.000euros per finançar el pla d’empresa 2021-22.

Aquests ajuts podran aplicar en qualsevol àmbit tecnològic i / o sectorial, quedant exclosos de l’ajuda aquells projectes empresarials amb un model de negoci de servei a tercers i sense desenvolupament de tecnologia pròpia. Així com també aquells projectes sense una continuïtat de desenvolupament tecnològic en el seu pla d’empresa.

Característiques de l’ajuda
• Subvencions fins el 70% del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 € / beneficiari.
• Pressupost mínim finançable 175.000 €
• Projectes de 1 o 2 anys de durada amb iniciació a partir del 01/01/2021 i finalització 31/12/2021 o 31/12/2022
• No es permet el cofinançament
• No permet la generació d’Informe Motivat

Beneficiaris
• Petites empreses innovadores de nova creació (màx. 3 anys)
• Capital social mínim o de 20.000 € incloent prima d’emissió o assumpció.
• Disposició dels comptes anuals corresponents als dos últims exercicis.

Terminis de presentació
Del 17 d’abril fins al 30 de juny de 2020, a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular.

Tipus d’ajut
Subvenció
Dotació pressupostària: 25.000.000 €

Convocatòria publicada
Més informació aquí