El Govern aprova el PERTE de Salut de Vanguardia, que preveu mobilitzar 1.469 milions d’euros

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) per a la Salut de Vanguardia, un instrument de col·laboració publico privada centrat en la transformació del sector sanitari a través de la ciència i la innovació. Amb aquest projecte es pretén impulsar la creació d’un sistema sanitari d’altes prestacions basat en la Medicina de Precisió, les teràpies avançades i la intel·ligència artificial.

El PERTE per a la Salut de Vanguardia preveu una inversió d’almenys 1.469 milions d’euros el període 2021-2023, amb una contribució del sector públic de més de 982 milions d’euros i una inversió privada estimada inicialment en prop de 487 milions d’euros . S’estima que el projecte generarà una contribució al PIB de més de 4.300 milions d’euros i permetrà la creació de prop de 12.700 nous llocs de treball.

Aquest PERTE es concep com una proposta país d’interès general per al conjunt de l’economia, per la capacitat d’arrossegament i potencial transformador, i per a la societat, impulsant l’ocupació de qualitat i millorant la salut de la població espanyola a través del coneixement científic , la innovació sanitària d’avantguarda i les dades. Haurà d’actuar com a element vertebrador i tractor per consolidar la protecció de la salut col·lectiva i individual davant de qualsevol amenaça, independentment de la seva escala, com un dels elements de la recuperació social i econòmica.

Objectius del PERTE


El PERTE permetrà avançar en quatre objectius clau. El primer és posicionar Espanya com a país líder en la innovació i el desenvolupament de teràpies avançades, orientades a la curació de malalties com la diabetis o les malalties neurodegeneratives, entre d’altres. Es tracta de garantir i fer sostenible, des del punt de vista financer, la prestació pel SNS dels sistemes de salut d’avantguarda per a tots els ciutadans i de donar suport a les excel·lents capacitats de recerca, innovació i desenvolupament clínic de les universitats, els centres de recerca i sistema hospitalari.
El segon objectiu estratègic és impulsar la implementació equitativa duna Medicina Personalitzada de Precisió, afavorint el reforç, el desenvolupament i la creació d’empreses competitives basades en la generació de coneixement.
Un altre dels objectius del PERTE és desenvolupar un SNS digital, amb una base de dades integrada que permeti la recollida, tractament, anàlisi i explotació de les dades procedents de les diferents fonts per millorar la prevenció, el diagnòstic, el tractament, la rehabilitació i la investigació.
A més, amb aquest PERTE es pretén potenciar l’atenció sanitària primària a través de la transformació digital, amb l’aplicació de tecnologia avançada per a totes les activitats que impliquin relació amb la ciutadania i la gestió dels recursos a qualsevol punt del país i a tots els àmbits assistencials, en condicions de ciberseguretat, per reforçar la cohesió social i territorial.

Línies Transversals
Alhora, juntament amb aquests quatre objectius, el PERTE estableix cinc línies transversals orientades a enfortir i desenvolupar les capacitats dels centres de l’SNS;

A més, per comptar amb tots els actors rellevants i garantir un diàleg permanent, integrant la col·laboració publico privada, es crea una Aliança de Salut de Vanguardia, en què participaran administracions públiques, centres de recerca biomèdica, empreses, hospitals i centres assistencials. També estarà oberta a la participació de representants dels ciutadans i dels pacients.

Instruments del PERTE de Salut de Vanguardia
Aquest projecte estratègic engloba i coordina dues agendes d’inversió específiques: una adreçada al teixit científic i una altra adreçada al teixit empresarial, fomentant, de manera particular, les aliances cientificoempresarials. Aquestes agendes d’inversió s’articulen a través dels instruments següents:
1. Convocatòries orientades al teixit científic, al teixit industrial, i a projectes de col·laboració combinant ambdues agendes d’inversió.
2. Creació d’una estructura de R+D+I per a teràpies avançades en xarxa que permeti vertebrar les capacitats existents a tot l’Estat.
3. Creació d’un vehicle d’inversió publico privada en teràpies avançades (societat mercantil publico privada) amb participació d’empreses amb capacitat de producció a Espanya.
4. Elements de coordinació i identificació primerenca de capacitats i necessitats del sistema nacional de salut.
5. Compra pública innovadora i pre-comercial. Convenis amb CCAA i acords en conferència sectorial.
6. Iniciatives privades i projectes co-programats al si de l’Aliança Salut de Vanguardia amb el lideratge del sector industrial.
7. Licitacions públiques.

La figura del PERTE es crea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que traça el full de ruta per a la modernització de l’economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic i la creació d’ocupació.

Documentació relacionada:
• Resumen ejecutivo (PDF)
• Memoria descriptiva (PDF)