Política de Privacitat

Responsable del tractament:

Raó Social: ASET SOLUTIONS, S.L.
Domicili Social: c. Molí d’en Saborit, 2, 5-4, 08500, Vic
Correu electrònic: hola@asetconsultoria.com
CIF: B63658199

A través del present avís, l’empresa informa als usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de Aset Solutions, S.L. amb domicili a c. Molí d’en Saborit, 2, 5-4, 08500, Vic

L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Tanmateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

I. Legitimació del tractament

La legitimació per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret.

Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.
El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments, i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en l’interès legítim de l’empresa per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

En relació amb la remissió del seu Currículum Vitae, la legitimació del seu tractament es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, el qual pot retirar en qualsevol moment, tot i que això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Igualment, es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de l’empresa.

II. Finalitat del tractament

L’informem que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per alguna/es de les següents finalitats:

– Gestionar la contractació de serveis i aquelles gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.
– Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web, incloent, de forma enunciativa i per tant, no limitativa, les consultes o sol·licituds d’informació.
– Gestionar la realització de campanyes publicitàries a través de dispositius de seguiment de l’activitat dels destinataris amb la finalitat de conèixer l’obertura de correus i la pulsació dels enllaços continguts al mateix per tal d’elaborar amb la informació recollida, informes de seguiment de les campanyes.
– Gestionar la remesa del seu Currículum Vitae.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD.

Li comuniquem que l’empresa és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades

Li recordem que no es realitzaran cessions a tercers, excepte en cas que sigui necessari pel compliment d’una obligació contractual i en cas d’impagament o d’obligació legal.

Així mateix, us informem que les vostres dades poden ser comunicades a empreses encarregades del tractament de dades, podent produir-se transferències internacionals de dades en seu de les anteriors comunicacions a les empreses que presten serveis de màrqueting, per als quals aplicaran les Clàusules Contractuals Tipus adoptades per la Comissió Europea com a garantia d’aquelles transferències fetes a països que no tenen una decisió d’adequació de la Comissió Europea.

IV. Mesures de seguretat

D’acord amb la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

L’empresa fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per tal d’evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

V. Període de conservació de les dades

L’informem que les seves dades seran suprimides en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

VI. Drets dels usuaris

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de l’empresa hola@asetconsultoria.com

En concret pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

– Revocar els consentiments atorgats.
– Obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant dades personals que el concerneixen o no.
– Accedir a les seves dades personals.
– Rectificar les dades inexactes o incompletes.
– Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals van ser recollides.
– Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
– Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l’empresa, si s’escau.
– Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001).

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, l’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

L’empresa es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

Política de Cookies

Política de Cookies

Aquesta Política de Cookies és part integrant de la Política de Protecció de Dades de https://asetconsultoria.com/politica-de-privacidad-y-politica-de-cookies/ (en endavant, el “Lloc Web”).

En tot cas, l’informem que el prestador és el responsable de les Cookies i del tractament de les dades obtingudes a través d’aquestes decidint sobre la finalitat, contingut i ús del tractament de la informació recollida.

Què és una Cookie?

Les Cookies són fitxers que contenen petites quantitats d’informació que es descarreguen en el dispositiu de l’usuari quan visita una pàgina web. La seva finalitat principal és reconèixer a l’usuari cada vegada que accedeix al Lloc Web permetent, a més, millorar la qualitat i oferir un millor ús del mateix.

Les Cookies són essencials pel funcionament d’Internet; no poden danyar l’equip/dispositiu de l’usuari i, si es troben activades en la configuració del seu navegador, ajuden a identificar i resoldre possibles errors de funcionament del Lloc Web.

Ús de Cookies

Informem a l’usuari del Lloc web que podem utilitzar Cookies en el seu equip sempre que hagi donat el seu consentiment, excepte en els supòsits en que aquestes siguin necessàries per a la navegació pel nostre lloc web. En cas que l’usuari presti el seu consentiment, podrem utilitzar Cookies que ens permetran tenir més informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els seus interessos individuals.

Concretament, s’estan utilitzant les Cookies per a les finalitats que a continuació s’exposen. Si en un futur el prestador n’utilitzés d’altres amb el propòsit d’atorgar més i millors serveis, s’informarà a l’usuari d’això.

En aquest sentit, el lloc web pot emprar Cookies tècniques, entre les quals es troben les següents:

 

Denominació

 

 

Titular

 

Finalitat Periodicitat
cookielawinfo-checkbox-necessary Pròpia Cookie utilitzada per proporcionar informació referent a les Cookies utilitzades. Persistent
viewed_cookie_policy Pròpia Cookie utilitzada per proporcionar informació referent a les Cookies utilitzades. Persistent
wp-settings-time-2 De tercers

 

Cookie utilitzada per WordPress per personalitzar la interfície d’usuari. Persistent
wp-settings-1 De tercers

 

Cookie utilitzada per WordPress per personalitzar la interfície d’usuari. Persistent

Les esmentades Cookies tenen la consideració de Cookies tècniques, que són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació.

La web es troba dissenyada amb les eines facilitades per la plataforma WordPress, propietat de l’empresa nord-americana Automattic, Inc, per personalitzar la interfície d’usuari.

Amb independència de l’anterior, el lloc web també utilitza Cookies de rendiment de Google Inc. Aquestes Cookies recopilen informació anonimitzada sobre la manera en què els visitants utilitzen un lloc web, per exemple, entre d’altres, quines pàgines consulten els visitants amb més freqüència.

Aquestes Cookies pertanyen a tercers i es consideren Cookies analítiques, que són aquelles que permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris del lloc web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de Cookies s’utilitza per analitzar l’activitat de la pàgina web, plataforma o aplicació i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquest lloc web, plataforma o aplicació, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris.

Aquestes Cookies no recopilen informació identificativa del visitant. Tota la informació que recopilen les Cookies s’agrega i, per tant, és anònima. Únicament s’utilitzen per millorar el funcionament d’un lloc web.

Sobre les possibles Cookies de tercers implementades en aquesta pàgina web, i entre elles les referides a Google Analytics, es troben:

 

Denominació

 

 

Titular

 

Finalitat Periodicitat
_ga  

Tercers

(Google Analytics)

 

Aquesta Cookie s’utilitza per distingir als usuaris.

Persistent
_gid  

Tercers

(Google Analytics)

S’utilitza per emmagatzemar i actualitzar un valor únic per cada pàgina visitada.  

 

Persistent

_gat Tercers

(Google Analytics)

S’utilitza per limitar el percentatge de sol·licituds. Si s’ha implementat Google Analytics mitjançant Google Tag Manager, aquesta Cookie es dirà _dc_gtm_ <property-id>. Persistent

En funció de la seva durada les Cookies poden ser:

De sessió: són un tipus de Cookies dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Aquestes Cookies no queden emmagatzemades a l’ordinador de l’usuari quan caduca la sessió o aquest tanca el navegador.

Persistents: són un tipus de Cookies en les quals les dades segueixen emmagatzemades a l’ordinador de l’usuari i poden ser accedides i tractades quan l’usuari abandona la pàgina web i quan es torna a connectar. Aquestes Cookies poden ser esborrades en qualsevol moment per l’Usuari.

En funció de l’entitat que les gestioni les Cookies es poden dividir en les següents categories:

Cookies pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel titular de la pàgina web i des de la qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
Cookies de tercers: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat pel titular de la pàgina web des de la qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtinguts a través de les Cookies. Així mateix, en el cas que les Cookies siguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel mateix titular de la pàgina web però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, també seran considerades com a Cookies de tercers.

Revocació i eliminació de Cookies

L’usuari un cop acceptat l’ús de Cookies també podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb la Política de Cookies, i pot suprimir les Cookies emmagatzemades al seu equip a través del panell configurador de les Cookies, sense perjudici de la validesa del tractament realitzat fins al moment.

Per a més informació sobre l’ús de Cookies pot sol·licitar-la a:
hola@asetconsultoria.com

Canvi en la política

La present Política de Cookies es podrà modificar quan així ho exigeixi la legislació vigent en cada moment o quan hi hagués alguna variació en el tipus de Cookies utilitzades en el lloc web. Per això, li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a quina finalitat fem servir les Cookies.