Política de Privacitat

I. OBJECTE

Data d’última actualització: 04 de gener de 2024
La present política de privacitat regula el tractament de dades personals que es realitza a través de la pàgina web https://asetconsultoria.com (en endavant, la “Pàgina Web”).

II. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals que es realitza a través de la Pàgina Web és la societat Aset Solutions, S.L. (en endavant, “ASET”), amb domicili social al Carrer del Molí d’En Saborit, 2, 5-4, 08500 Vic, Barcelona, NIF B63658199, telèfon de contacte 93 881 43 93 i e-mail de contacte hola@asetconsultoria.com

ASET es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la Pàgina Web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

III. DADES PERSONALS

ASET recollirà exclusivament les dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, segons corresponguin en cada cas.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

IV. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals es tractaran pel responsable del tractament per a les finalitats següents, segons correspongui en cada cas:

 • Respondre les persones que s’han posat en contacte amb ASET amb l’interès potencial per esdevenir clients, distribuïdors o proveïdors d’ASET.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus clients, que inclourà l’emissió i gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com l’emissió i el control de cobrament de les factures.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus proveïdors, que inclourà la gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com el control de pagament de les factures.
 • Manteniment de la relació contractual amb l’interessat o bé amb l’empresa o organització en la què treballa o col·labora.
 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant. En cas que fos d’interès de ASET, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.
 • Enviar comunicacions relatives a novetats legislatives i els seus serveis.
 • Gestionar la realització de campanyes publicitàries a través de dispositius de seguiment de l’activitat dels destinataris amb la finalitat de conèixer l’obertura de correus i la pulsació dels enllaços continguts al mateix per tal d’elaborar amb la informació recollida, informes de seguiment de les campanyes.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la Pàgina Web o a través de la mateixa.
 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.

V. LEGITIMACIÓ DELTRACTAMENT

La base jurídica del tractament de les dades personals serà l’aplicació de les mesures pre-contractuals sol·licitades, la intenció de l’interessat de subscriure un contracte amb el responsable del tractament o bé l’execució del contracte, en cas d’haver estat prestat per les finalitats següents:

 • Respondre les persones que s’han posat en contacte amb ASET amb l’interès potencial per esdevenir clients, distribuïdors o proveïdors d’ASET.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus clients, que inclourà l’emissió i gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com el control de cobrament de les factures.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus proveïdors, que inclourà la gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com el control de pagament de les factures.
 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant. En cas que fos d’interès d’ASET, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.

El tractament de les dades personals segons la finalitat esmentada és necessari per poder aplicar les mesures pre-contractuals sol·licitades i per poder subscriure i executar el contracte.

La base jurídica del tractament de les dades personals serà el compliment d’una obligació legal, en cas d’haver estat prestat per les finalitats següents:

 • Gestió administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus clients, que inclourà l’emissió de les factures.
 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.

El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari perquè ASET pugui complir amb les obligacions que li imposa la legislació aplicable.

Per altra banda, la base jurídica del tractament de les dades personals serà el consentiment de l’usuari, en cas d’haver estat prestat per les finalitats següents:

 • Enviar comunicacions relatives a novetats legislatives i els seus serveis.
 • Gestionar la realització de campanyes publicitàries a través de dispositius de seguiment de l’activitat dels destinataris amb la finalitat de conèixer l’obertura de correus i la pulsació dels enllaços continguts al mateix per tal d’elaborar amb la informació recollida, informes de seguiment de les campanyes.

L’usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

Finalment, la base jurídica del tractament de les dades personals serà l’interès legítim del responsable del tractament, en cas d’haver estat prestat per les finalitats següents:

 • Manteniment de la relació contractual amb l’interessat o bé amb l’empresa o organització en la què treballa o col·labora. L’interès legítim del responsable del tractament es troba reconegut per la normativa aplicable.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la Pàgina Web o a través de la mateixa. L’interès legítim es basa en la voluntat del responsable del tractament de mantenir la Pàgina Web com un lloc web segur.

VI. DESTINATARIS

ASET no comunicarà les dades personals a tercers, excepte en cas d’obligació legal i a tercers subcontractats.

ASET pot precisar realitzar transferències internacionals de dades a proveïdors ubicats a països que no disposen de normativa equivalent a l’europea per al tractament de dades personals, aquesta contractació es realitzaria aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la privacitat dels usuaris. Per a més informació, contactar amb el responsable del tractament al correu electrònic hola@asetconsultoria.com

VII. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

En cas que la base jurídica del tractament consisteixi en el consentiment de l’usuari, les dades seran conservades mentre aquest no es revoqui.
Si la base jurídica del tractament sigui la intenció de subscriure un contracte amb el responsable del tractament, les dades seran conservades mentre aquesta intenció persisteixi.

Per altra banda, quan la base jurídica del tractament sigui un interès legítim del responsable del tractament, les dades seran conservades fins que aquest interès finalitzi.

En tot cas les dades personals es conservaran durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats al responsable del tractament segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

VIII. DRETS DELS USUARIS

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit al domicili postal al Carrer del Molí d’En Saborit, 2, 5-4, 08500 Vic, Barcelona, o bé al correu electrònic hola@asetconsultoria.com

En concret, pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular respecte al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament. En aquests casos, ASET deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de ASET, si s’escau.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al carrer Jorge Juan, número 6 (28001) Madrid (www.aepd.es).

Política de Cookies

Política de Cookies

Última data d’actualització: 20/12/2023

Aquesta Política de Cookies és part integrant de la Política de Protecció de Dades de https://asetconsultoria.com/politica-de-privacidad-y-politica-de-cookies/ (en endavant, el “Lloc Web”).

En tot cas, l’informem que el prestador és el responsable de les Cookies i del tractament de les dades obtingudes a través d’aquestes decidint sobre la finalitat, contingut i ús del tractament de la informació recollida.

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega als dispositius a l’accedir a determinades pàgines web, plataformes o aplicacions, per emmagatzemar i recuperar informació mentre l’usuari accedeix als seus continguts.

Les cookies poden servir per finalitats molt diverses, com per exemple, reconèixer l’usuari, obtenir informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari, o personalitzar la manera en què es mostra el contingut a l’usuari.

Quines cookies s’utilitzen en aquesta pàgina web?

Informem a l’usuari del Lloc web que podem utilitzar Cookies en el seu equip sempre que hagi donat el seu consentiment, excepte en els supòsits en que aquestes siguin necessàries per a la navegació pel nostre lloc web. En cas que l’usuari presti el seu consentiment, podrem utilitzar Cookies que ens permetran tenir més informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els seus interessos individuals.

Concretament, s’estan utilitzant les Cookies per a les finalitats que a continuació s’exposen. Si en un futur el prestador n’utilitzés d’altres amb el propòsit d’atorgar més i millors serveis, s’informarà a l’usuari d’això.

En aquest sentit, el lloc web pot emprar Cookies tècniques, entre les quals es troben les següents:

 

Denominació

 

 

Titular

 

Finalitat Periodicitat
cookielawinfo-checkbox-necessary Pròpia Cookie utilitzada per proporcionar informació referent a les Cookies utilitzades. Persistent
viewed_cookie_policy Pròpia Cookie utilitzada per proporcionar informació referent a les Cookies utilitzades. Persistent
wp-settings-time-2 De tercers

 

Cookie utilitzada per WordPress per personalitzar la interfície d’usuari. Persistent
wp-settings-1 De tercers

 

Cookie utilitzada per WordPress per personalitzar la interfície d’usuari. Persistent

Les esmentades Cookies tenen la consideració de Cookies tècniques, que són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació.

La web es troba dissenyada amb les eines facilitades per la plataforma WordPress, propietat de l’empresa nord-americana Automattic, Inc, per personalitzar la interfície d’usuari.

Amb independència de l’anterior, el lloc web també utilitza Cookies de rendiment de Google Inc. Aquestes Cookies recopilen informació anonimitzada sobre la manera en què els visitants utilitzen un lloc web, per exemple, entre d’altres, quines pàgines consulten els visitants amb més freqüència.

Aquestes Cookies pertanyen a tercers i es consideren Cookies analítiques, que són aquelles que permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris del lloc web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de Cookies s’utilitza per analitzar l’activitat de la pàgina web, plataforma o aplicació i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquest lloc web, plataforma o aplicació, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris.

Aquestes Cookies no recopilen informació identificativa del visitant. Tota la informació que recopilen les Cookies s’agrega i, per tant, és anònima. Únicament s’utilitzen per millorar el funcionament d’un lloc web.

Sobre les possibles Cookies de tercers implementades en aquesta pàgina web, i entre elles les referides a Google Analytics, es troben:

 

Denominació

 

 

Titular

 

Finalitat Periodicitat
_ga  

Tercers

(Google Analytics)

 

Aquesta Cookie s’utilitza per distingir als usuaris.

Persistent
_gid  

Tercers

(Google Analytics)

S’utilitza per emmagatzemar i actualitzar un valor únic per cada pàgina visitada.  

 

Persistent

_gat Tercers

(Google Analytics)

S’utilitza per limitar el percentatge de sol·licituds. Si s’ha implementat Google Analytics mitjançant Google Tag Manager, aquesta Cookie es dirà _dc_gtm_ <property-id>. Persistent

En funció de la seva durada les Cookies poden ser:

De sessió: són un tipus de Cookies dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Aquestes Cookies no queden emmagatzemades a l’ordinador de l’usuari quan caduca la sessió o aquest tanca el navegador.

Persistents: són un tipus de Cookies en les quals les dades segueixen emmagatzemades a l’ordinador de l’usuari i poden ser accedides i tractades quan l’usuari abandona la pàgina web i quan es torna a connectar. Aquestes Cookies poden ser esborrades en qualsevol moment per l’Usuari.

En funció de l’entitat que les gestioni les Cookies es poden dividir en les següents categories:

Cookies pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel titular de la pàgina web i des de la qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
Cookies de tercers: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat pel titular de la pàgina web des de la qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtinguts a través de les Cookies. Així mateix, en el cas que les Cookies siguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel mateix titular de la pàgina web però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, també seran considerades com a Cookies de tercers.

Pots informar-te de les transferències a tercers països que, en el seu cas, realitzin els tercers aquí identificats, a les seves polítiques de cookies.
Es considerarà que existeix tractament de dades personals a través de les cookies quan l’usuari s’hagi identificat a través d’un nom o d’una adreça d’e-mail que l’identifiqui, o bé quan utilitzi identificadors únics que permetin distingir uns determinats usuaris de la resta i realitzar-ne un seguiment individual. Per obtenir informació addicional i detallada sobre els drets de l’usuari i del tractament de les seves dades personals realitzades a través de les cookies d’aquesta pàgina web, pot consultar la política de privacitat aquí.

Acceptació, rebuig i configuració de les cookies

Segons l’indicat en l’apartat anterior, vostè pot donar el seu consentiment per a l’ús en el seu dispositiu de totes les cookies:
-Al clicar el botó “Acceptar” del banner de cookies disponible en aquesta pàgina web, o
-Al clicar el botó “Acceptar totes” al configurador de cookies d’aquesta pàgina web, al que podrà accedir a través del banner de cookies o a través de la present política, o
-Al seleccionar totes les opcions previstes i clicant a continuació el botó “Guardar configuració” al configurador de cookies d’aquesta pàgina web, al que podrà accedir a través del banner de cookies o a través de la present política.

D’altra banda, segons el que indica l’apartat anterior, vostè pot rebutjar el seu consentiment per a l’ús de totes les cookies esmentades en el seu dispositiu:
-Al clicar el botó “Rebutjar” del banner de cookies disponible en aquesta pàgina web, o
-Al clicar el botó “Rebutjar totes” del configurador de cookies d’aquesta pàgina web, al que podrà accedir a través del banner de cookies o a través de la present política.
Tingui en compte que si accepta les cookies de tercers, aquestes s’hauran d’eliminar des de les opcions del navegador o des del sistema ofert pel propi tercer a tal fi.
Li recordem que pot esborrar l’historial de navegació (incloent-hi les cookies) del seu navegador, consultant les opcions i instruccions proporcionades pel seu navegador.
Vostè pot escollir en qualsevol moment, d’entre les cookies esmentades, quines cookies permet i què cookies rebutja per a l’ús al dispositiu, i prestar el seu consentiment a tal fi. Al configurador de cookies d’aquesta pàgina web pot habilitar les cookies que decideixi permetre al dispositiu, o bé evitar l’activació d’aquelles cookies que decideixi no permetre al dispositiu, seleccionant-les o deseleccionant-les respectivament i clicant a continuació el botó “Guardar configuració”.
A més a més, pot accedir a informació addicional sobre com habilitar, eliminar i/o administrar l’ús de les cookies, mitjançant el navegador corresponent, tal i com s’indica a continuació:
Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Canvis a la política

La present Política de Cookies es podrà modificar quan així ho exigeixi la legislació vigent en cada moment o quan hi hagués alguna variació en el tipus de Cookies utilitzades en el lloc web. Per això, li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a quina finalitat fem servir les Cookies.

Contacte

Si desitja més informació sobre l’ús de cookies d’aquesta pàgina web, pot dirigir-se a: hola@asetconsultoria.com