Project Description

Fast Track to Innovation (FTI)

OBJECTIUS

Fast Track to Innovation (FTI) és un programa de suport a projectes de baix cap a dalt que promou activitats properes al mercat en qualsevol àrea de tecnologia o aplicació. Pot ajudar als socis a crear i provar productes, serveis o processos comercials innovadors que tenen el potencial de revolucionar els mercats existents o crear mercats completament nous.

BENEFICIARIS

Consorcis formats entre 3 i 5 organitzacions d’almenys 3 estats membres de la UE o països associats a Horizon 2020.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes tecnològics innovadors.

CONVOCATÒRIA

Des del 7 de novembre de 2017 fins al 27 d’octubre de 2020.

MODALITAT D’AJUDA

Fins al 70 % de finançament de la Unió Europea.

FORMA COBRAMENT AJUDA

La contribució màxima de la Unió Europea per acció ascendeix a 3.000.000 euros.

COM S’IMPLEMENTA LA FTI

Les propostes es bases en un pla de negoci i es centren principalment en aconseguir un alt impacte: un alt grau de novetat comporta una alta probabilitat d’èxit o fracàs.

El temps de concessió per als participants és de 6 mesos com a màxim.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

300.000.000 euros (entre 2018-2020)

DURADA DEL PROJECTE

El temps de concessió des del tall fins a la firma de subvenció és al voltant dels 6 mesos