Project Description

INNVIERTE

OBJECTIUS

El programa INNVIERTE promou la innovació empresarial mitjançant el suport a la inversió de capital de risc en empreses de base tecnològica o innovadores.

INNVIERTE intenta resoldre dos problemes del sistema espanyol d’innovació: la deficient translació del coneixement generat en els organismes de recerca al teixit productiu, i la dificultat de les empreses tecnològiques i innovadores espanyoles per a créixer i convertir-se en actors rellevants dels mercats globals.

BENEFICIARIS

Pimes espanyoles en etapes primerenques de base tecnològica o innovadores que presentin un alt potencial de retorn; i midcaps tecnològiques i industrials amb importants necessitats de capital per a finançar fases de ràpid creixement.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes tecnològics i innovadors.

CONVOCATÒRIA

Oberta tot l’any.

MODALITAT D’AJUDA

Capital risc.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Els inversors aportaran, a més de capital, la seva experiència en estratègia, posicionament i gestió d’empreses tecnològiques.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Aquesta iniciativa consta de dues parts:

  • Fase inicial: s’homologaran aquells inversors privats professionals especialitzats en tecnologia que ho hagin sol·licitat, i conclourà amb la forma d’un acord de coinversió d’aquests amb el programa Innvierte.
  • Segona fase: es podrà escometre la inversió conjunta en les societats de base tecnològica que s’ajustin a l’estratègia d’inversió d’Innvierte, presentades pels coinversors homologats conforme l’acord de coinversió firmat.

Els imports de la quantia s’ajusten a cada necessitat d’inversió en funció de l’etapa de creixement en la que es trobi l’empresa i les seves necessitats concretes.

Les empreses interessades a beneficiar-se del programa Innvierte, hauran de posar-se en contacte directament amb els inversors homologats.

Llistat dels inversors homologats, agrupats per sectors >>