Project Description

PRIMA

OBJECTIUS

El Programa PRIMA (Associació per a la Recerca i Innovació en la Regió Mediterrània) té per objectiu fomentar les capacitats de recerca i innovació, i el desenvolupament de coneixement i solucions innovadores destinats a millorar l’eficiència, protecció, seguretat i sostenibilitat dels sistemes agroalimentaris i del subministrament i la gestió integrada de l’aigua en la regió mediterrània. 

PRIMA compta amb la participació d’11 països de la Unió Europea (Alemanya, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Malta i Portugal) i 8 del Mediterrani meridional (Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Marroc, Tunísia i Turquia).

BENEFICIARIS

Consorcis d’empreses formats per 3 organitzacions de 3 països diferents de PRIMA.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes d’R+D en cooperació.

CONVOCATÒRIA

Diferents dates de tall segons la secció.

MODALITAT D’AJUDA

Ajuda parcialment reemborsable fins al 85 % del pressupost aprovat.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Bestreta del 35 % de l’ajuda (fins a 250.000 euros) sense exigència de garanties addicionals.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Els programes PRIMA donen suport a la recerca i la innovació a través de diferents tipus d’accions / activitats:

Secció 1: Accions i activitats de Recerca i Innovació (RIA) i Accions d’Innovació (IA), organitzades, administrades i finançades per la Fundació PRIMA. Hi ha 4 àrees temàtiques dins de la Secció 1 i el seu procediment de sol·licitud provisional serà en dues etapes:

  • Etapa 1: la data límit de presentació és l’1 d’abril de 2020.
  • Etapa 2 (només disponible per a les propostes seleccionades en l’Etapa 1): la data límit de presentació és el 2 de setembre de 2020.

Secció 2: Accions i activitats de Recerca i Innovació (RIA) seleccionades a partir de convocatòries de propostes obertes i competitives transnacionals, organitzades per la Fundació PRIMA i finançades pels organismes nacionals de finançament dels països participants. L’Agència Estatal de la Recerca finançarà els Organismes de Recerca i el CDTI les organitzacions empresarials amb les condicions dels Projectes d’R+D de Cooperació Tecnològica Internacional. Hi ha una única convocatòria que cobreix tres àrees temàtiques amb 3 topics o línies de recerca dins de la Secció 2 i el seu procediment de sol·licitud provisional serà en dues etapes:

  • Etapa 1: la data límit de presentació és el 15 d’abril de 2020.
  • Etapa 2 (només disponible per a les propostes seleccionades en l’Etapa 1): la data límit de presentació és el 16 de setembre de 2020.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

70.000.000 euros

33.000.000 euros (secció 1) i 38.000.000 euros (secció 2)

DURADA DEL PROJECTE

De 36 a 48 mesos