Project Description

Programa LIFE 2020

OBJECTIUS

El Programa Life és l’únic instrument financer de la Unió Europea dedicat, de forma exclusiva, al medi ambient. El seu objectiu general per al període 2014-2020 és contribuir al desenvolupament sostenible i a l’assoliment dels objectius i metes de l’Estratègia Europa 2020 i de les estratègies i plans pertinents de la Unió en matèria de medi ambient i clima.

BENEFICIARIS

Organismes públics, organitzacions comercials privades i organitzacions privades sense ànim de lucre (incloses les ONG).

CONVOCATORIA  I TERMINIS DE PRESENTACIÓ

SUBPROGRAMA MEDI AMBIENT
Presentació de les sol·licituds en dues fases:

 • Projectes Tradicionals
  -Natura i Biodiversitat: 1a fase 2020.08.16 i 2ªFASE febrer 2021
  -Medi Ambient i Eficiència de Recursos: 1a fase 2020.08.14 i 2ªFASE febrer 2021
  -Gobernanza i Informació Mediambiental: 1a fase 2020.08.16 i 2ªFASE febrer 2021
 • Projectes Integrats: 1a fase 2020.11.06 i 2ªFASE febrer 2021
 • Projectes d’Assistència Tècnica: 2ªFASE 2020.08.16

* A l’octubre 2020 resoldrà la primera fase.

SUBPROGRAMA ACCIÓ PEL CLIMA
Presentació de les sol·licituds únicamene amb una sola proposta completa, excepte projectes integrats:

 • Projectes Tradicionals
  -Mitigación de el canvi climàtic: Presentació proposta completa 2020.11.06
  -Adaptació a el canvi climàtic: Presentació proposta completa 2020.11.06
  -Gobernanza i Informació Mediambiental: Presentació proposta completa 2020.11.06
  Projectes Integrats: 1a fase 2020.11.06 i 2ªFASE no especificada
  Projectes d’Assistència Tècnica: Presentació proposta completa 2020.08.16
 • Projectes Integrats: 1a fase 2020.11.06 i 2ªFASE no especificada
 • Projectes d’Assistència Tècnica: Presentació proposta completa 2020.08.16

MESURES EXCEPCIONALS

Noves mesures confirmades a causa de l’COVID-19:

• Tots els terminis de presentació s’estan ampliant un mes (Aquesta modificació ja està contemplat en els terminis dalt exposats)
• Els sol·licitants poden inscriure per a una breu discussió individual línia sobre la seva idea de projecte amb un dels experts de EASME (s’establirà un sistema d’inscripció una vegada que es publiqui la convocatòria).
• Les entitats privades ja no estan obligades a portar a terme licitacions per a contractes superiors a 135.000 euros.
• Es permetrà que tots els projectes donin suport financerament les iniciatives locals que puguin contribuir a l’objectiu de el projecte. Això ha d’adoptar la forma de subvencions que el beneficiari podrà concedir (dins de certs límits) a tercers responsables de tals iniciatives. D’aquesta manera, s’espera facilitar també l’accés al finançament de LIFE a grups locals molt petits que no tenen la capacitat d’actuar com a beneficiaris associats en el projecte, però que podrien tenir un paper en l’assoliment dels objectius de el projecte.
• A les guies per als sol·licitants s’ha integrat una secció especial sobre empreses de nova creació. En aquesta secció es convida a les empreses més grans a considerar el seu projecte LIFE com una possible incubadora d’empreses de nova creació

* Tot i que les prioritats de l’Programa LIFE siguin el Medi Ambient i el Clima es contemplarà la possibilitat de finançar projectes i accions dirigides directament o indirectament a la gestió de la pandèmia ocasionada pel COVID-19. La comissió, valorarà les propostes que, complint amb l’objectiu principal de LIFE, puguin contribuir a millorar directament o indirectament la capacitat col·lectiva per evitar, mitigar, gestionar i recuperar-nos en cas d’una crisi futura similar.

ÀREES PRIORITÀRIES

Subprograma de Medi Ambient

 • Medi Ambient i Eficiència en l’Ús dels Recursos.
 • Naturalesa i Biodiversitat.
 • Governança i Informació Mediambiental.

Subprograma Acció pel Clima

 • Mitigació del Canvi Climàtic.
 • Adaptació al Canvi Climàtic.
 • Governança i Informació Climàtiques.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

CONVOCATÒRIA SUBPROGRAMA MEDI AMBIENT
De forma general, el 60% dels costos subvencionables, excepte:

En els projectes tradicionals 55% per als subprogrames: Medi Ambient i Eficiència de recursos. Governança i informació mediambiental.
En els projectes tradiconals, dins el subprograma: Naturalesa i Biodiversitat que facin referència a hàbitats o espècies prioritaris de les directives d’Aus i Hàbitats: 75% dels costos subvencionables.
En els projectes de creació de capacitats: 100% dels costos subvencionables.

CONVOCATÒRIA SUBPROGRAMA ACCIÓ PEL CLIMA
De forma general, el 55% dels costos subvencionables, excepte:

En els projectes interados, preparatoris i de asisstencia tècnica: fins a un 60%

Noves mesures en el Subprograma Acció pel clima respecte a el programa de 2019:
• Èmfasi en la implementació de mesures per afavorir el “Green Deal” i el “Pacte Climàtic”
• Inclusió de programes de “cultiu de carboni”
Noves mesures confirmades a causa de l’COVID-19:
• Tots els terminis de presentació s’estan ampliant un mes (Aquesta modificació ja està
contemplat en els terminis dalt exposats)
• Els sol·licitants poden inscriure per a una breu discussió individual online sobre la seva idea de
projecte amb un dels experts de EASME (s’establirà un sistema d’inscripció un cop
que es publiqui la convocatòria).
• Les entitats privades ja no estan obligades a portar a terme licitacions per a contractes superiors
a 135.000 euros.
• Es permetrà que tots els projectes donin suport financerament les iniciatives locals que puguin
contribuir a l’objectiu de el projecte. Això ha d’adoptar la forma de subvencions que el beneficiari
podrà concedir (dins de certs límits) a tercers responsables de tals iniciatives. d’aquesta
manera, s’espera facilitar també l’accés al finançament de LIFE a grups locals molt
petits que no tenen la capacitat d’actuar com a beneficiaris associats en el projecte, però
que podrien tenir un paper en l’assoliment dels objectius de el projecte.
• A les guies per als sol·licitants s’ha integrat una secció especial sobre empreses de nova
creació. En aquesta secció es convida a les empreses més grans a considerar el seu projecte LIFE
com una possible incubadora d’empreses de nova creació

* Tot i que les prioritats de l’Programa LIFE siguin el Medi Ambient i el Clima es contemplarà la possibilitat de finançar projectes i accions dirigides directament o indirectament a la gestió de la pandèmia ocasionada pel COVID-19. La comissió, valorarà les propostes que, complint amb l’objectiu principal de LIFE, puguin contribuir a millorar directament o indirectament la capacitat col·lectiva per evitar, mitigar, gestionar i recuperar-nos en cas d’una crisi futura similar.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM FINANÇABLE

 

DURADA DEL PROJECTE

Entre 3 i 5 anys