Project Description

Tecnologies Habilitadores Digitals (THD)

OBJECTIUS

Suport a projectes de recerca i desenvolupament de productes i serveis en l’àmbit de les Tecnologies Habilitadores Digitals (THD) dirigit a empreses del sector TIC que es trobin en fase de creixement o expansió. Entre les THD es troba l’Internet de les Coses i futures xarxes de comunicació 5G, les tecnologies per al tractament de dades massiu i bases de dades distribuïdes (blockchain), la supercomputació (HPC), la computació difusa i en el núvol, el processament del llenguatge natural, la robòtica, la intel·ligència artificial, la realitat virtual, la ciberseguretat, la biometria i la identitat digital, i la mirco/nano electrònica.

BENEFICIARIS

Empreses privades amb una antiguitat mínima de 3 anys (constituïdes abans del 31 de desembre de 2015), i agrupacions d’Interès Econòmic (AIE), excepte les pertanyents al sector públic, els professionals autònoms i les entitats sense afany de lucre que exerceixin activitat econòmica.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en alguna de les tecnologies habilitadores digitals.

CONVOCATÒRIA

Des del 24 d’abril fins al 20 de maig de 2019.

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció fins al 80 %.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Únic pagament anticipat 100 %.

TECNOLOGIES HABILITADORES DIGITALS

 • Internet de les Coses.
 • Xarxes de comunicació 5G.
 • Tecnologies per al tractament de dades massives i bases de dades distribuïdes (blockchain).
 • Supercomputació (HPC).
 • Computació difusa i al núvol.
 • Processament del llenguatge natural.
 • Robòtica.
 • Intel·ligència artificial.
 • Realitat virtual.
 • Ciberseguretat, biometria i identitat digital.
 • Micro/nano electrònica.

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

200.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

Màxim fins al 31 de desembre de 2021

DESPESES FINANÇABLES

 • Personal.
 • Instrumental.
 • Subcontractacions.

GARANTIES

Constitució de garanties en tots els casos.