El Ministeri de Ciència i Innovació llança el Programa Tecnològic Aeronàutic, dotat amb 160 milions fins 2023

El Ministeri de Ciència i Innovació prepara el llançament de l’ambiciós Programa Tecnològic Aeronàutic (PTA) de CDTI, dotat amb un pressupost de 160 milions d’euros entre 2021 i 2023. La primera convocatòria de subvencions en concurrència competitiva de el Programa, corresponent a 2021, estarà dotada amb fins a 40 milions d’euros, dels quals 7,5 milions es reservaran per a projectes liderats per mitjanes empreses.

L’execució d’aquest programa PTA, que ha estat dissenyat i gestionat pel CDTI i que donarà suport a tots els agents amb capacitats tecnològiques aeronàutiques (empreses, universitats, centres tecnològics, etc.), serà finançada amb fons Next Generation EU, en el marc de el Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE i de l’Component 17 (Reforma institucional i enfortiment de les capacitats de el sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació) de el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència de el Govern d’Espanya. S’espera que, al llarg de el període d’execució de el pla, es mobilitzin més de 300 milions d’euros entre fons públics i privats.

La iniciativa d’aquest programa està recollida en la mesura 15 de el Pla de Xoc per a la Ciència i la Innovació, presentada al passat mes de juliol i enfocada a preservar i reforçar les inversions en R + D + I en àrees estratègiques, com les tecnologies aeronàutiques, i esmorteir l’impacte de la crisi post-COVID, especialment intensa en aquest àmbit.
El PTA permetrà capacitar la indústria nacional en tecnologies disruptives i estratègiques, a més de posicionar a les empreses espanyoles per aconseguir una millor participació en els grans programes internacionals de desenvolupament de noves aeronaus.

Línies d’R + D de millora designades en el PTA
El programa donarà suport a l’execució de projectes aeronàutics de R + D + I empresarial que permetin generar un efecte d’arrossegament sobre tota la cadena de valor en els següents àmbits:
• Eficiència i avió zero emissions. Es busca minimitzar l’impacte mediambiental de les aeronaus, augmentant l’eficiència dels avions de el futur i aconseguint en el mitjà o llarg termini una reducció considerable o total de les emissions contaminants de l’trànsit aeri, incloent nous sistemes de propulsió, optimització i eficiència energètica, avió més elèctric, aeroestructures més eficients i disseny avançat, entre d’altres.
• UAVs. Potenciar les capacitats d’R + D + I nacionals per posicionar-se com a referent en el camp dels avions no tripulats, intel·ligents i sistemes connectats.
• Noves aeronaus multipropòsit i sistemes. Impulsar les capacitats per al disseny, desenvolupament, producció i certificació d’un avió complet com tecnologies de sistemes (aviònica, actuació i control, simuladors, comunicacions, etc.).

Perfil d’ajuts
• La convocatòria PTA finançarà projectes de R + D realitzats per agrupacions d’empreses (grans i pimes) que podran subcontractar a organismes de recerca (universitats, centres públics de recerca, centres tecnològics, etc.).
• El pressupost dels projectes estarà entre els 2,5 M € i els 12 M €, donant cabuda tant a iniciatives liderades per grans empreses com per pimes.
• Es realitzarà una reserva pressupostària de 7,5 milions d’euros per a projectes liderats per pimes (mitjanes empreses).
• Els consorcis estaran formats per entre 3 i 6 empreses.
• La durada dels projectes serà de 2 a 4 anys.
• S’oferirà la màxima intensitat d’ajuda que permeti el Reglament General d’Exempció per Categories de la UE segons les activitats d’R + D que abordi el projecte. En activitats de recerca industrial, es podrà arribar fins al 80% de subvenció i fins al 60% en desenvolupament experimental per a les petites empreses (65% i 40%, respectivament, per a una gran empresa).