Propera convocatòria INNOVATION FUND

La Comissió Europea dota amb 10B€ fins el 2030 l’instrument de finançament INNOVATION FUND per impulsar la competitivitat de la indústria europea. Els fons es destinaran a la implantació de tecnologies innovadores baixes en carboni en les indústries intensives en energia, inclosos els productes que substitueixen les intensives en carboni, captura i utilització de carboni (CCU), construcció i operació de captura i emmagatzematge de carboni ( CCS), innovadora generació d’energia renovable i emmagatzematge d’energia.

El Fons d’Innovació està dissenyat per tenir en compte les lliçons apreses del seu predecessor, el programa NER300, encara que aquí és més gran i millor de diverses maneres:
• Brinda suport de manera més flexible, seguint les necessitats de flux d’efectiu de el projecte a través de fites predefinits
• Procés de selecció més simple
• Sinergies més forts amb altres programes de finançament de la UE.
• Govern simplificat i presa de decisions simplificada

BENEFICIARIS
Empreses, institucions i organitzacions de el sector energètic i les indústries intensiva d’energia com: acer, paper, refineries o siderúrgia, entre d’altres.

TIPOLOGIA DE PROJECTES
L’ajuda es destinarà a finançar una cartera de projectes que aconsegueixin un equilibri òptim d’una àmplia gamma de tecnologies innovadores en tots els sectors elegibles (indústries intensives en energia, energies renovables, emmagatzematge d’energia, CCS i CCU) i els estats membres. Els projectes han de ser prou madurs en termes de planificació, model de negoci i estructura financera i legal.

Projectes transversals sobre solucions innovadores amb baixes emissions de carboni que condueixen a la reducció d’emissions en múltiples sectors.
Projectes a petita escala amb costos de capital totals inferiors a € 7,5 milions que poden beneficiar-se dels procediments simplificats de sol·licitud i selecció.

CONVOCATÒRIA
Procés de sol·licitud en dues fases:

• 1a Fase d’Expressió d’interès – juny 2020
, amb una primera avaluació sobre l’efectivitat de el projecte, la innovació i el nivell de maduresa. Els projectes que compleixin només els dos primers criteris poden qualificar per a l’assistència per al desenvolupament de el projecte.

• 2a Fase d’Aplicació completa – per definir, on els projectes s’avaluen segons tots els criteris, inclosa la escalabilitat i la rendibilitat.

FINANÇAMENT
El Fons d’Innovació donarà suport fins al 60% de l’capital addicional i els costos operatius vinculats a la innovació. Els subsidis es desemborsaran de manera flexible en funció de les necessitats de el projecte, tenint en compte les fites assolides durant la vida útil de el projecte.

Fins al 40% de les subvencions es poden atorgar en funció de fites predefinits abans que tot el projecte estigui completament en funcionament.

Addicionalment, les subvencions de Fons d’Innovació són compatibles amb altres fonts de finançament, per exemple:
• Instrument de suport a la inversió InvestEU
• Horizon Europe
• Pilot millorat de el Consell Europeu d’Innovació (EIC)
• Projectes de demostració d’energia InnovFin
• NER300
• Connectant Europa Facility per al desplegament d’infraestructura clau
• Fons de modernització i Fons de cohesió per impulsar la innovació en tots els Estats membres
• Programes nacionals de suport a la recerca i innovació per a tecnologies baixes en carboni.
• Capital privat
Més informació aquí