Propera convocatòria NEOTEC amb 5 milions per donar suport a dones innovadores

Tal com va anunciar la Ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, en el marc de la XI European Conference on Gender Equality in Higher Education, es preveu que les properes setmanes es publiqui la convocatòria d’una nova línia d’ajudes destinada a fomentar el emprenedoria innovadora de les dones. La convocatòria, que gestionarà el CDTI, comptarà amb almenys 5 milions d’euros per finançar projectes d’empreses l’equip promotor dels quals tingui un percentatge majoritari de dones.

Beneficiaris
La nova convocatòria es llançarà abans de final d’any i s’emmarcarà a la iniciativa NEOTEC del CDTI de suport a la creació i consolidació de noves empreses de base tecnològica a Espanya. Podran accedir a aquestes ajudes empreses de recent constitució, l’equip promotor de les quals estigui compost per dones en, almenys, el 51% i el capital social de les quals estigui en mans de dones en, almenys, el 51% en concloure el projecte.

Característiques de l’ajuda
Les ajudes es destinaran a projectes que comencin el proper any i podran assolir fins als 325.000 euros, amb un límit del 75% del pressupost elegible. D’aquesta manera, amb el pressupost previst d’un mínim de 5 milions d’euros, se’n podran beneficiar com a mínim 15 empreses noves.