Propera convocatòria PERTE Agroalimentario dotada amb 500 milions d’euros

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentari es va aprovar al Consell de Ministres el 8 de febrer de 2022, publicant-se les bases reguladores al BOE de l’01 d’agost de 2022. Aquest preveu una mobilització de fons públics de 1.000 milions d’euros fins al 2023, que permetran la creació de 16.000 llocs de treball i generaran un impacte de 3.000 milions a l’economia espanyola.

La convocatòria dotada amb 500 milions d’euros està prevista que s’obri el novembre de 2022 i permetrà finançar, després d’un rigorós procés de concurrència competitiva, agrupacions de com a mínim 6 empreses, una d’elles una gran empresa, encara que alternativament també seran vàlides agrupacions constituïdes únicament per PIMES sempre que dues siguin mitjanes empreses.

Cada agrupació haurà de presentar un únic projecte tractor compost per diversos projectes primaris, estructurats al voltant de tres blocs:

-Bloc de competitivitat
Automatització de processos.
Sensorització i Big Data.
Robòtica i sistemes de visió artificial.
Innovació en aprovisionaments i logística.
Intel·ligència artificial.

-Bloc de sostenibilitat
Estalvi energètic a planta.
Reducció dels consums de matèries primeres.
Energia renovable i autoconsum solar.
Estalvi de l’aigua.
Ecodisseny de l’envasament.

-Bloc de traçabilitat i seguretat alimentària
Implantació de la tecnologia blockchain en totes les fases del procés incloses al projecte.
Disseny i implementació dels sistemes de marcatge i lectura en cada fase del procés.
Disseny i implementació dels sistemes de control de qualitat i seguretat alimentària que siguin necessaris per assolir els requisits establerts al pla presentat.

El pressupost finançable mínim de cada projecte tractor serà de 15 milions d’euros, i el període elegible de despeses serà fins al 30 de juny de 2025.