Propera obertura de la convocatòria MISIONES CIÉNCIA E INNOVACIÓN 2021

En els propers dies s’obrirà la convocatòria Misiones Ciència e Innovación amb la previsió que estigui oberta fins a principis de setembre.

Aquest any, la convocatòria ve amb importants novetats, com són:

 • La dotació pressupostària s’incrementa considerablement respecte l’anterior, passant de 95 milions a 141,25 milions.
 • Les misiones / àrees temàtiques es modifiquen, detallant-se en aquesta anualitat nou misiones diferents:
  • Impulsar l’agricultura espanyola de segle XXI: sostenible, intel·ligent, eficient en el consum de recursos hídrics i productes agrícoles i adaptada a el canvi climàtic.
  •  Impulsar una energia segura, eficient i neta per al segle XXI.
  • Impulsar la indústria espanyola en la revolució industrial de segle XXI.
  • Impuls a l’economia circular mitjançant noves tecnologies de reciclatge i valorització de residus de compostos polimèrics a Espanya.
  • Impuls a la seguretat de la informació, la privacitat i la ciberseguretat de l’economia i la societat espanyola de segle XXI.
  • Impulsar un transport intermodal sostenible i intel·ligent.
  • Impulsar el desenvolupament de l’turisme explotant les possibilitats de la tecnologia.
  • Impulsar l’avanç i la capacitació tecnològica de la indústria biofarmacèutica espanyola per fomentar actuacions de R + D en l’àmbit de les teràpies avançades, les vacunes i teràpies dirigides.
  • Impuls de la computació d’alt rendiment.
 • El percentatge mínim requerit d’activitats de recerca disminueix respecte l’any passat, facilitant la incorporació d’un nombre més gran de projectes. En el cas de projectes amb grans empreses, el percentatge d’Investigació requerida passa de l’85% a l’60%, mentre que, en el cas de projectes de pimes, se situa en el 35% en lloc del 60% de l’any anterior.

Resum de el programa Misiones
El Programa es divideix en dues categories de projectes, que comparteixen les nou misiones objectiu: Misiones Pime i Misiones Grans Empreses. En ambdós casos, seran projectes realitzats per agrupacions d’empreses amb participació rellevant d’organismes de recerca, centres tecnològics i universitats.

Característiques principals de la convocatòria Misiones CDTI

 • Subvenció fins al 80% per a petites empreses, fins al 75% per a mitjanes empreses i fins al 65% per a grans empreses.
 • El pagament es realitzarà per anualitats. Es pot sol·licitar una bestreta fins al 60% de la subvenció concedida per a la primera anualitat.
 • Dotació pressupostària de 141.250.000 euros.

D’aquest pressupost, 31.250.000 euros es destinaran al finançament de projectes relatius a la missió de salut “impulsar l’avanç i la capacitat tecnològica de la indústria biofarmacèutica espanyola per fomentar actuacions de R+D en l’àmbit de les teràpies avançades, les vacunes i teràpies dirigides “. En aquest context, un mínim de 4.500.000 euros es destinarà a projectes realitzats per PIMES.

Els 110.000.000 euros restants finançaran les altres vuit missions de la convocatòria. Un mínim de 15.000.000 euros es destinarà als projectes realitzats per PIMES.

Característiques dels projectes Misiones Pimes

 • Pressupost elegible mínim de 1.500.000 euros i màxim de 3.000.000.
 • Pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros.
 • Durada d’entre 2 i 3 anys, amb inici en 2021.
 • Investigació industrial mínima de el 35% del pressupost elegible.
 • Subcontractació amb organismes de recerca, centres tecnològics i universitats de, al menys, el 15% del pressupost elegible.

Característiques dels projectes Missions Grans Empreses

 • Pressupost elegible mínim de 5.000.000 euros i màxim de 10.000.000.
 • Pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros.
 • Durada d’entre 3 i 4 anys, amb inici en 2021.
 • Investigació industrial mínima de el 60% de l’pressupost elegible.
 • Subcontractació amb organismes de recerca, centres tecnològics i universitats de, al menys, el 20% de l’pressupost elegible.

Consulta la fitxa de la convocatòria d’ajuts de el Programa Missions CDTI >>