Publicada la convocatòria Torres Quevedo 2021

En el dia d’avui s’ha publicat al BOE la convocatòria Torres Quevedo 2021 que finança la contractació laboral de doctors en empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics, que desenvolupin projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental o estudis de viabilitat.

Aquests ajuts, es podran sol·licitar des del 2 de febrer fins al 23 de febrer de 2022 a les 14 hores (hora peninsular), són en forma de subvenció, amb una durada de 3 anys i el seu import es pagarà amb caràcter anual anticipadament.

La quantia de les ajudes es farà en funció del cost de contractació, del tipus de projecte i del tipus d’organització. Les intensitats brutes màximes són:

•Pels projectes de recerca industrial: fins al 70% per a petites empreses, fins al 60% per a mitjanes empreses i fins al 50% per a grans empreses.

•Per als estudis de viabilitat: fins al 70% per a petites empreses, fins al 60% per a mitjanes empreses i fins al 50% per a grans empreses.

•Per als projectes de desenvolupament experimental: fins al 45% per a petites empreses, fins al 35% per a mitjanes empreses i fins al 25% per a grans empreses.

Els ajuts de la convocatòria Torres Quevedo 2021 tenen una dotació pressupostària de 15 milions d’euros i només cofinançaran els costos de contractació corresponents a llocs de treball que estiguin ubicats a Espanya, i no seran compatibles amb la vigència de qualsevol altre contracte de caràcter laboral per part de la persona contractada, amb la única excepció dels contractes de professor associat.

Convocatoria Torres Quevedo