Publicada la convocatòria de Projectes d’R+D en el marc de la Red Cervera

Fa unes setmanes, el CDTI va anunciar la posada en marxa de la Red Cervera amb l’objectiu de posicionar determinades àrees tecnològiques, estratègiques i d’impacte per a l’economia espanyola (tecnologies prioritàries Cervera) fomentant la col·laboració entre empreses i Centres Tecnològics amb una dotació de més de 500 milions d’euros. En el marc d’aquesta xarxa, es van anunciar dues actuacions:

  • Ajudes per al finançament, mitjançant subvencions, a aquells Centres Tecnològics considerats Excel·lents en les àrees tecnològiques prioritàries (20 milions d’euros).
  • Una línia d’ajudes a projectes entre pimes i midcaps amb Centres Tecnològics en les tecnologies prioritàries Cervera (aproximadament 480 milions d’euros).

En els últims dies, el CDTI ha obert aquesta última línia, amb la convocatòria de Projectes R+D Transferència Cervera per a finançar projectes individuals d’R+D desenvolupats per a empreses que col·laboren amb Centres Tecnològics d’àmbit estatal en les tecnologies prioritàries Cervera.

Es podran presentar projectes d’R+D individuals que comptaran amb una participació pressupostària d’almenys un 10 % de subcontractació de Centres Tecnològics inscrits en el registre públic regulat pel RD 2093/2008 i que hauran d’emmarcar-se amb algunes de les tecnologies prioritàries Cervera.

La cobertura financera serà de fins al 85 % en forma de tram reemborsable i no reemborsable, sent quest tram no reemborsable (subvenció) de fins al 33 % calculat sobre el 75 % del pressupost total aprovat. La devolució del tram reemborsable es realitzarà en un període de 7 o 10 anys.

Un dels principals avantatges de la línia és que es sol·licitaran garanties del 5 % de l’ajuda independent del projecte i empresa i, en el cas que en l’avaluació financera de l’empresa siguin necessàries garanties superiors, aquestes seran per un fons de provisió tècnica. El límit de cobertura del fons, per empresa o grup d’empreses, serà d’un milió d’euros, superat aquest límit, el CDTI aplicarà el règim de garanties que estimi pertinent en funció del resultat de la seva avaluació econòmico-financera.

Addicionalment, existeix la possibilitat d’obtenir un informe motivat vinculant “ex ante” després de formalitzar el contracte de préstec amb el CDTI per a qualificar la naturalesa del projecte, permetent beneficiar-se de deduccions fiscals per R+D.