Publicada la nova Ordre de Bases del Programa Reindustrialización 2018

En el BOE del passat 20 d’octubre, es va publicar l’Ordre de Bases per a la concessió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització i enfortiment de la competitivitat industrial, estant prevista la corresponent convocatòria d’ajudes en les properes setmanes.

La nova convocatòria està dedicada a donar suport financer en la realització d’inversions de caràcter industrial que contribueixin a reforçar la competitivitat de les empreses industrials i a afavorir el desenvolupament de la industria, mitjançant préstecs a interès reduït.

Els beneficiaris d’aquesta ajuda són empreses que tinguin una activitat industrial productiva (CNAE 10 al 32) i que realitzin inversions en la creació d’establiments industrials, trasllat d’establiments, millores i/o modificacions de la línia de producció, i com a novetat d’aquest any, implementació productiva de tecnologies de la Industria Connectada 4.0.

Les principals característiques del Programa Reindustrialización 2018 són:

  • Ajuda en forma de préstec.
  • Amb una cobertura de fins un 75% de les inversions, amb un màxim de tres vegades els fons propis per a noves empreses constituïdes al 2016-2017, cinc vegades amb fons propis per a empreses constituïdes amb anterioritat.
  • S’estableix un tipus d’interès únic i fix per a totes les empreses, que es definirà en la corresponent convocatòria.
  • Es requereix una presentació d’un aval del 10 %, 41 % o 70 % en funció de la qualificació de l’empresa.
  • El termini d’amortització és de 10 anys amb 3 anys de carència inclosos sense comissions.