Publicada la resolució de concessió de les ajudes Torres Quevedo i Doctorados Industriales 2018

L’Agencia Estatal de Investigación ha publicat a la seu electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN) la resolució de concessió de la convocatòria 2018 de les ajudes Torres Quevedo i Doctorados Industriales.

Per a la convocatòria Torres Quevedo s’han concedit 175 ajudes, amb un finançament en forma de subvenció de més de 14,4 milions d’euros. I per a la convocatòria Doctorados Industriales 63 ajudes, amb un finançament de més de 3,6 milions d’euros.

L’objectiu de les ajudes Torres Quevedo és afavorir la carrera professional de personal investigador promovent la realització de projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs en empreses, centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics, per als quals sigui necessària la contractació laboral de doctors.

Les ajudes Doctorados Industriales tenen com a objectiu la formació de doctors en empreses mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participin en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi a l’empresa, en el qual s’emmarcarà la seva tesis doctoral.

Resolució de concessió de la convocatòria Torres Quevedo 2018. MICINN >>

Resolució de concessió de la convocatòria Doctorados Industriales 2018. >>