El Govern inicia la reforma de la Llei de la Ciència i reorganitza els organismes públics d’investigació

El Consell de Ministres va aprovar ahir iniciar els tràmits que condueixin a l’aprovació de la llei que modifica la Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que té com a objectiu crear una carrera investigadora atractiva i estable, impulsar la transferència de coneixement i millorar la governança de el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

També ha donat llum verda a el Reial Decret pel qual s’integren tres organismes públics d’investigació (OPI) en el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC): l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO), l’Institut Nacional d’Investigació Agrària i Alimentària ( INIA) i l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME). Aquesta reforma busca millorar la gestió i les capacitats científiques i d’assessorament dels OPIs. Després de la integració, que impulsarà significativament la capacitat d’assessorament expert en matèries clau per al país, especialment pel que fa a política pesquera, agroalimentació o transició ecològica, el CSIC comptarà amb una plantilla de més de 12.500 persones i un pressupost anual de més de 1.100 milions d’euros.

El primer objectiu d’aquesta reforma és aconseguir una carrera científica atractiva, predictible i estable, que permeti atreure i retenir el talent científic. Amb l’augment històric de gairebé el 60% en els pressupostos de 2021, el Ministeri de Ciència i Innovació considera que és el millor moment per afrontar una reforma que modernitzi la contractació d’empleats públics i redueixi la precarietat i la temporalitat dels científics a Espanya . Per a això, es proposa la creació d’un model de contractació tipus ‘tenure track’, utilitzat als EUA, Canadà i de forma més recent en països europeus com Alemanya, Suïssa o Itàlia, i que consisteix en una contractació fixa subjecta a avaluació externa. Amb aquest nou model, a més, l’administració espanyola seguirà la recomanació de la Comissió Europea, que ha instat Espanya a emprendre reformes en aquest sentit.
A el mateix temps que s’aborda aquesta important reforma per al sistema espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, s’orientaran i reforçaran les polítiques d’atracció de talent, amb més i millors contractes en la fase postdoctoral inicial i amb ajudes als contractats ‘tenure track ‘per a la projecció i consolidació dels seus projectes científics.

Innovació basada en coneixement
Una altra de les reformes que aborda l’avantprojecte de llei per la qual es modifica la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, és l’impuls de la transferència de coneixement. Espanya compta amb publicacions científiques d’excel·lència en diversos camps, i està entre els primers països de l’món en moltes àrees. Però aquest nivell científic no es veu reflectit en la mateixa mesura en la innovació basada en coneixement.

Per a això, es duran a terme diferents reformes, entre les quals destaquen:
• Millorar els incentius a el personal científic perquè les seves investigacions arribin a la societat.
• Facilitar la generació directa de societats start-up derivades de resultats de la investigació.
• Orientació de les Oficines de Transferència de el Coneixement cap al mercat.

L’avantprojecte de llei també té com a objectiu:
• Millorar la governança de el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, amb nous programes complementaris de Govern amb les CCAAs, per finançar i realitzar accions de R + D + I conjuntes i estratègiques.
• Reformes normatives per fomentar la creació de centres i infraestructures de recerca entre l’Estat i les CCAAs.
• L’agilització administrativa per a nous projectes d’infraestructures de recerca.