El Ministeri de Ciència i Innovació presenta reformes i inversions per 3.380 milions d’euros per impulsar la R+D+I espanyola

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb fons de la UE, ha permès augmentar el pressupost de l’Ministeri de Ciència i Innovació un 60% el 2021. Els fons possibiliten que l’Agència Estatal d’Investigació vagi a comprometre 1.534 milions d’euros en 2021 , pels 816 milions de 2020. els programes postdoctorals Juan de la Cierva ‘, que augmentaran dels 556 contractes que es van convocar el 2020 a 900 2021 i la col·laboració publicoprivada i la transferència de coneixement que es veuran reforçades amb moltes de les actuacions, i amb inversions assignades de més de 1.500 milions d’euros. En definitiva, un total de 3.380 milions d’euros repartits entre 2021 i 2023.

Aquests recursos, que es divideixen en 9 blocs d’inversions, han permès que el Ministeri de Ciència i Innovació hagi presentat un pressupost rècord en 2021, un 60% més gran que el 2020. El Pla de Recuperació presenta, a més, diverses reformes de el Sistema Espanyol de Ciència, la Tecnologia i la Innovació (SECTI), té com a objectius millorar l’eficàcia, coordinació i governança de el Sistema; potenciar la carrera científica; afavorir la transferència de coneixement a l’mercat i la societat; reforçar la col·laboració i la coordinació entre els diferents agents i entre aquests i el sector privat, i augmentar significativament la inversió en R + D + I en sectors estratègics.

Els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència seran gestionats principalment a través de les tres agències finançadores de l’ministeri: l’Agència Estatal d’Investigació disposarà d’el 37% dels fons, el CDTI de el 31% i l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII) de l’11%.
Les inversions que es concreten en el Pla de Recuperació (dins de la Component 17: Reforma institucional i enfortiment de les capacitats de el sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació), es divideixen en 9 blocs:

1.Plans Complementaris amb CCAA (282 milions d’euros)
Els Plans Complementaris de R + D + I constitueixen una nova eina de coordinació i co-governança de la programació de l’Administració General de l’Estat i de les CCAA. Aquests Plans permetran establir col·laboracions i alinear l’execució de fons nacionals, regionals i europeus a través de programes conjunts que afavoriran la generació de coneixement i la innovació tecnològica en vuit àrees cientificotècniques que han estat prioritzades en l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i innovació 2021-2027 i en les corresponents Estratègies d’Especialització Intel·ligent (RIS3) nacional i autonòmiques: (1) comunicació quàntica; (2) energia i hidrogen verda; (3) agroalimentació; (4) biodiversitat; (5) astrofísica i física d’altes energies; (6) ciències marines; (7) ciències de materials; i (8) biotecnologia aplicada a la salut. D’aquesta manera, els Plans Complementaris de R + D + I i les activitats desplegades en aquestes àrees seran motors de la transformació econòmica territorial.

2. Enfortimet de les capacitats, infraestructures i equipaments dels agents de l’SECTI (445 milions d’euros)
Es finançaran actuacions desenvolupades pels agents de el sistema d’R + D + I i també per les infraestructures de l’Mapa d’Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (participades per l’Administració General de l’Estat i les CCAA), a través de convocatòries d’ajuts per a la provisió , millora i actualització del seu equipament científic tècnic. De la mateixa manera, es convocaran ajudes per potenciar les capacitats d’internacionalització de l’SECTI, sobretot en el marc europeu, especialment pel que fa a infraestructures europees.
El Pla de Recuperació també contempla reforçar les capacitats i les infraestructures de el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), de el Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT) i de l’Institut d’Astrofísica de Canàries (IAC).

3. Nous projectes R+D+I Públic-Privades, Interdisciplinaris, Proves de concepte i concessió d’ajudes a conseqüència de convocatòries competitives internacionals. R+D d’avantguarda orientada a reptes de la societat. Compra pública pre-comercial (1.167 milions d’euros)
Amb aquesta inversió es pretén generar una oferta àmplia de projectes de recerca per als grups espanyols de R + D + I i per potenciar la col·laboració publicoprivada. Aquestes inversions tenen com a objectiu intensificar l’activitat de recerca i innovació; potenciar la transferència a la societat dels resultats de la investigació, amb èmfasi en la col·laboració entre agents; focalitzar les activitats en línies estratègiques, com la transició verda i digital, i incrementar la presència de grups de recerca espanyols en les convocatòries competitives internacionals. A més d’aquests ajuts per a projectes, es licitarà la compra de productes innovadors a través del mecanisme de Compra Pública Precomercial.

4. Nova carrera científica (294 milions d’euros)
La nova carrera científica és un dels eixos de la reforma de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. La reforma de la Llei de la Ciència és la gran reforma d’aquest component de el Pla de Recuperació i es troba en procés de negociació. El nou model de carrera científica té per objecte donar estabilitat a el personal investigador, alhora que s’incideix en l’avaluació externa objectiva de l’acompliment científic. A més, entre altres mesures, amb els fons de el Pla de Recuperació es milloraran els actuals programes postdoctorals Juan de la Cierva ‘(formació i incorporació) i s’augmentaran de manera important les dues convocatòries, que passaran dels 556 contractes que es van convocar el 2020 als 900 el 2021. Així mateix, s’incrementaran les ajudes per a la contractació de doctors per un total de 152 milions d’euros.

5.Transferencia de el coneixement (402 milions d’euros)
L’excel·lència en la producció científica no s’ha traslladat de manera efectiva a el teixit productiu o al seu ús social, existint dèficits en registre i llicència de patents, així com insuficiència de teixit inversor. Per això, es proposen 6 mesures amb què s’aborda aquest repte: (i) la creació de “Ecosistemes d’innovació basats en les xarxes d’excel·lència Cervera, (ii) convertir les OTRI a autèntiques Oficines de Transferència de Coneixement (OTCs) mitjançant la posada en marxa d’un programa de millora de les capacitats, (iii) convocatòries d’ajudes Cervera a centres Tecnològics, centres de recerca, PIMEs i Midcaps per a la realització d’i + d en tecnologies prioritàries, (iv) convocatòria d’ajuts a PIMEs espanyoles amb segell d’excel·lència europeu, (v) mesures de capital risc per transferència, coinversió i inversió en empreses amb tecnologies estratègiques i (vi) reforç de la convocatòria d’ajudes NEOTEC. Serà important el reforç d’aquests programes amb ajuts per incorporació d’investigadors pre i post-doctorals en empreses innovadores

6. Salut (490.500.000 d’euros)
La pandèmia ha posat de manifest que la salut és essencial per al benestar social i econòmic. Aquest component identifica les tecnologies de la salut de primera línia com a àrea clau i estratègica per a la recuperació. Dins d’aquestes inversions, 384 milions d’euros, es destinen a l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII), amb l’objectiu d’enfortir les capacitats estratègiques i la internacionalització de el Sistema Nacional de Salut, posar en marxa l’Estratègia de Medicina Personalitzada de Precisió i reforçar les capacitats en malalties infeccioses, especialment a través del Centre Nacional d’Epidemiologia i de el Centre Nacional de Microbiologia.
Es destinaran també recursos específics per a investigacions en envelliment, per a la creació d’una plataforma d’abordatge integral de pandèmies des de la R + D + I i, així mateix, per al programa de Missions Ciència i Innovació en Medicaments de Teràpies Avançades, que gestiona el CDTI .

7. Medi ambient, canvi climàtic i energia (99 milions d’euros)
A través d’aquest bloc es finançaran activitats vinculades a la protecció mediambiental, la lluita contra el canvi climàtic, les noves fonts d’energia i tecnologies i materials clau per a la transició energètica.

8. R+D+I en automoció sostenible (PTA) (40 milions d’euros)
L’objectiu d’aquesta inversió és finançar, mitjançant subvencions i ajudes parcialment reemborsables, projectes de R + D + I de caràcter empresarial per al desenvolupament de tecnologies aplicables a l’àmbit de l’automoció sostenible.

9. Aeroespacial (160 milions d’euros)
Aquesta àrea es considera estratègica en part per la seva gran capacitat de generar actuacions de R + D d’aplicació en nombrosos sectors econòmics més enllà de l’aeroespacial. Amb aquesta línia d’inversió s’avançarà en la generació de capacitats industrials espanyoles vinculades a el futur avió de baixes i nul·les emissions les activitats d’R + D estan cobertes pel Pla Tecnològic Aeronàutic, però també s’identificaran àrees addicionals de desenvolupament experimental que concloguin en el desenvolupament de prototips de béns d’equip i bessons digitals per a l’adaptació dels entorns fabrils espanyols que fomentin l’eficiència i tinguin impacte neutre mediambiental.

R+D+I en àrees clau i estratègiques
El Ministeri de Ciència i Innovació, conscient de la importància estratègica de certs sectors, impulsarà de forma decidida la R + D + I en àrees clau i estratègiques per a la recuperació econòmica, com ara salut, medi ambient, canvi climàtic, energia, automoció i el sector aeroespacial. Per això, al costat de les actuacions que eventualment puguin impulsar-se en tals àrees i, especialment, en la transició verda, dins de les inversions anteriors, s’inclouen blocs d’inversió específics i individualitzats per a les mateixes.

Transversalitat de l’R+D+I
A més de les inversions que lidera el Ministeri de Ciència i Innovació, hi ha altres actuacions de R + D + I en altres components, com en el Full de ruta de l’hidrogen renovable i la seva integració sectorial (component 9), la Política industrial Espanya 2030 ( component 12), l’Impuls a la pime (component 13), a la Connectivitat digital, ciberseguretat i 5G (component 15), i l’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial (component 16).