El Govern aprova la convocatòria de 2020 de el Programa Reindus, dotat amb 340 milions d’euros

El Consell de Ministres ha aprovat duran el dia d’avui el Programa de Reindustrialització i Enfortiment de la Competitivitat Industrial 2020, també conegut com “Programa Reindus”, dotat amb 340 milions d’euros.

Amb aquesta mesura el Govern pretén afavorir la consolidació de la indústria després de la sortida de la crisi derivada de l’COVID-19. Es pretén rellançar la producció i aconseguir el reposicionament de les empreses industrials en el mercat, amb una recuperació futura més ràpida i sostenible, aconseguir el manteniment i creació de més ocupació en el sector industrial, i evitar l’excessiva dependència de l’mercat exterior, que ha tingut un fort
impacte negatiu en la gestió de la pandèmia

Cal destacar que en aquesta nova convocatòria es milloren les condicions de finançament a través de tipus d’interès més favorables i menors percentatges de garantia exigits.

Beneficiaris
Els ajuts es destinaran a empreses afectades per perjudicis econòmics sorgits arran de l’brot de COVID-19, legalment constituïdes a Espanya, que desenvolupin una activitat industrial productiva, amb independència de la seva mida, i que no formin part de el sector públic.

Tipologia de projectes
Millora i modificació de les línies de producció i l’adquisició d’equips.
Inversions orientades a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle
Reducció de la vulnerabilitat als impactes de l’canvi climàtic
Prevenció de la contaminació o la introducció de l’economia circular en el procés
productiu mitjançant.

Un altre àmbit de suport inclou la implementació productiva de tecnologies de la
‘Indústria Connectada 4.0’, (sistemes intel·ligents, sensors, realitat virtual i impressió 3D, robòtica i vehicles no tripulats dins de l’establiment industrial).

Pressupost màxim finançable
800.000 €

Característiques de l’ajuda
Préstec
Termini d’amortització de 6 anys, amb 3 anys de carència i amb tipus d’interès variable segons el tipus d’empresa:
. Un 0,1% per a pimes el primer any (un 0,19% el segon i tercer any i un 0,69% el
resta d’anys)

. Un 0,19% per a grans empreses el primer any (0,69% segon i tercer any i un 1,69% la resta d’anys).