Represa del còmput dels terminis administratius del CDTI a partir del 1 de juny de 2020

A partir del 1 de juny de 2020, es reprèn o es reinicia el còmput dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius de CDTI que havien estat suspesos, és a dir, aquells regulats mitjançant convocatòria pública publicada a la Base Nacional de Subvencions i al BOE, els procediments d’emissió d’informe motivat i els procediments de contractació pública que no s’haguessin reprès encara.

Pel que fa a la convocatòria de subvencions del programa “Misiones CDTI“, el còmput de terminis respecte a la data de presentació de sol·licituds, en suspens des del 14 de març de 2020, es reprèn des del 1 de juny de 2020, d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig. Com a conseqüència de l’anterior, el termini per a la presentació de sol·licituds a la convocatòria “Misiones CDTI” expira el dia 3 de juliol de 2020 a les 12:00, hora peninsular.

Així mateix, es reprèn el còmput dels terminis de les convocatòries de subvencions pendents de resolució (programes “CERVERA“, “Interempresas Internacional-Eurostars 2” i “ERANET COFUND”). Les convocatòries de subvencions dels programes NEOTEC i COVID19 no es veuen afectades per l’exposat, pel que s’ha d’entendre el que es preveu a les respectives convocatòries.