Manifestació d’Interès en Intel·ligència Artificial

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital ha presentat una sol·licitud de Manifestacions d'Interès, per tal d'explorar l'existència de solucions d'intel·ligència artificial que permetin garantir l'eficàcia de les accions incloses en l'Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial - ENIA. Aquesta informació permetrà guiar l'acció de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial en l'articulació de diferents Instruments Col·laboració publico-privada que permetin el Desenvolupament i Desplegament de projectes d'intel·ligència artificial en l'entorn empresarial i de les diferents Organitzacions, així com en el teixit productiu.