V convocatòria de projectes bilaterals d’R+D entre Espanya i Mèxic

Fins al pròxim 31 d’octubre està oberta la V Convocatòria de projectes bilaterals de col·laboració tecnològica entre organitzacions de Mèxic i Espanya. Aquesta Convocatòria té per objecte atorgar suports econòmics a Xarxes Internacionals per a l’execució de projectes relacionats amb la recerca aplicada, desenvolupament tecnològic o innovació (IDTI). En aquests projectes hi poden participar Institucions Públiques i Privades, Centres, o Empreses Nacionals en l’esquema de xarxa, sota una configuració mínima de dos socis mexicans i una empresa espanyola.

En l’àmbit espanyol, pot ser una empresa individual o un consorci d’empreses, podent intervenir els centres de recerca, universitats o centres tecnològics com a subcontractats, sent considerats projectes amb una durada màxima de 24 mesos.

La modalitat d’ajuda al projecte serà una ajuda parcialment reemborsable, que comptarà amb un tram no reemborsable i un tram reemborsable. La cobertura financera serà d’un import mínim del 75 % del pressupost total aprovat podent arribar fins al 85 %, i el tram no reemborsable serà del 18 % del valor del préstec.