24M € per a projectes destinats a frenar l’impacte econòmic i social del COVID-19

El Ministeri de Ciència i Innovació, aprova mitjançant el ISCIII (Institut de Salut Carlos III) una convocatòria d’Expressions d’Interès per al finançament de projectes d’investigació sobre la SARS-COV-2 i la malaltia COVID19.

Amb això, s’espera poder contribuir a millorar el tractament de la malaltia, i a millorar el diagnòstic i el maneig clínic de pacients infectats per SARS-COV-2. Així com també el disseny, desenvolupament i implantació de mesures de salut pública per afrontar eficaçment l’epidèmia.

•El termini de sol·licitud de les ajudes es mantindrà obert fins a esgotar la dotació pressupostària.
•Degut a la situació d’alarma viscuda actualment, s’espera que els projectes presentats puguin ser implementats en el Sistema Nacional de Salut de manera immediata.
•Poden ser propostes de nova creació o d’activitats a existent, sempre que s’enfoquin en els següents camps:

a) Tècniques de diagnòstic virològic ràpid de la SARS-CoV-2, escalables industrialment i aplicables a l’assistència sanitària, amb orientació prioritària cap al diagnòstic dels estadis precoços de la infecció en humans i que permetin predir gravetat amb fins d’estratificació assistencial.

b) Caracterització clínica-biològica-molecular de la malaltia COVID-19, estadis, estratificació pronòstica i complicacions.

c) Desenvolupament de teràpies innovadores, noves molècules antivirals, antisèptics i desinfectants davant de la SARS-CoV-2. Estudis de resistència antiviral. Efectivitat d’intervencions no farmacològiques, profilàctiques i terapèutiques.

d) Caracterització de virus SARS-CoV-2, coneixement de la variació genètica i antigènica de la SARS-CoV-2 així com de la resposta immunològica a virus SARS-CoV-2 i de la interacció virus-hoste.

e) Desenvolupament de vacunes, eficàcia i aplicabilitat.

f) Vigilància epidemiològica de la SARS-CoV-2 i epidemiologia molecular: incidència de la mortalitat i morbiditat. Factors ambientals i socials de la propagació. Factors de risc i dinàmica poblacional de la infecció pel SARS-CoV-2.

g) Impacte socioeconòmic de la malaltia COVID-19. Utilització de recursos d’atenció primària, recursos hospitalaris generals, i recursos de cures crítiques.

h) Intel·ligència artificial i anàlisi massiva de dades integrats orientats a el control epidemiològic de la malaltia COVID-19.

Convocatòria ISCII aquí
Publicació BOE aquí